Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Januar 2019 fikk direktoratet nye nettsider. Besøk www.unit.no for mer informasjon.

Workshop om lisenshåndtering

Arbeidsgruppen for akkvisisjon har invitert Maja Sørnes og Ulla Oulie fra Handelshøyskolen BI til å holde en workshop om lisenshåndtering i Alma tirsdag 2. april.

Hensikten med å bruke Alma som verktøy i innkjøpsprosessen og lisenshåndtering, er å ha ett sted for lisenser, vilkår, dokumentasjon, forhandlingsnoter, avtaleansvarlig. For å få til dette skal vi se på noe av terminologien som brukes i kontraktspråk, og betydningen for bibliotek. Videre skal vi jobbe med hvordan vi kan hente ut vilkår fra avtaleteksten, og registrere dem i Alma, slik at det kan vises i Oria for sluttbrukere, eller brukes til å lage rapporter i Analytics.

Denne workshopen vil ta for seg lisenser som primært ikke er konsortieavtale-lisenser. Konsortieavtaler som er forhåndstolket av Unit Låt og tilgjengelig i Edvarda, vil bli behandlet i en miniworkshop på BIBSYS-konferansen 2019.

Program
09:30 - 10:00 Morgenkaffe og boller
10:00 Gjennomgang av en lisens, terminologi og utfordringer.
11:00 Alma lisenshåndtering og arbeidsflyt.
12:00 Lunsj
12:45 Egen aktivitet med veiledning
15:00 Avslutning /Ettermiddagskake.
15:00-17:00 Frivillig semistrukturert diskusjon om:

• Nasjonalt vokabular på termer?
• Forhandlinger – utforme minimumskrav
• Forhandlingsstrategier
• Nasjonalmål og retningslinjer for åpen tilgang til…punkt 3.

Forutsetning for deltagelse: Konfigureringsrettigheter i Alma. Egen PC. Fordel, men ingen betingelse, å ha deltatt på lisens-workshopen på BIBSYS-konferansen.

Anbefalt litteratur: Halaychik, C. S., & Reagan, B. (2018). Licensing electronic resources in academic libraries : a practical handbook. Cambridge, MA: Chandos Publishing.

Tid: Tirsdag 2. april kl 10:00-15:00. Fra 15:00-17:00 Valgfri plenumsdiskusjon.

Sted: Handelshøyskolen BI, Campus Oslo. Nydalsveien 37. Finn i Google Maps.

Kursrom: A2-035. Finn i Maze map

Workshop-ledere: Maja Sørnes og Ulla N. Oulie (BI).

Alle må ta med egen PC.

Det må være minst 15 deltakere for at workshopen skal bli arrangert (max 50).

Pris: kr 1000- pr. pers. (lunsj, kaffe o.l. er inkludert).

Frist for påmelding: Torsdag 28 februar.

Påmeldingen er avsluttet.

Postet i Uncategorized