Visning av beholdning i Alma og Oria

Alma og Oria viser p.t. ikke beholdning for trykte bøker eller lenker til fulltekst for elektroniske tidsskrift for mange bibliotek.

Dette er en oppdatering på saken om at Alma/Oria ikke viser beholdning for trykte bøker eller lenker til fulltekst for elektroniske tidsskrift som mange bibliotek har beholdning på.

Vi har hatt tett kontakt med Ex Libris gjennom sommeren og de har jobbet med dette med høy prioritet. De har identifisert det som skal være årsaken og har laget en fiks. Denne fiksen er pr nå til kvalitetssikring og testing. Den involverer både Primo og Alma og må testes for at man skal være sikre på at den løser problemet og ikke innfører nye. Det er derfor vanskelig å si noe konkret om når denne fiksen vil være på plass, men vi regner med at det vil skje innen kort tid.

Vi har gjennomført et møte med representanter fra support og utviklingsteamet hos Ex Libris i dag og vil ha et nytt møte senere i uken der vi forhåpentligvis får noen flere detaljer om når fiksen kan installeres.

Vi har presisert at studentene/brukerne nå er i ferd med å komme tilbake fra ferie og Ex Libris er oppmerksomme på dette. Vi fortsetter å følge denne saken tett og vil sende ut informasjon så snart vi har noe mer konkret.

Postet i Uncategorized