Utlåns- og returautomater

Ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte i god tid før ny utlåns-/returautomat tas i bruk.

Fremgangsmåte ved diverse feilmeldinger:

  • Får beskjed om å logge inn/ukjent pid – helt nederst på siden i CD – Authentication Required skal stå til No
  • Får beskjed om at dokumentet ikke kan lånes på automat. Sjekk i CD, Physical locations – er samlingen som dokumentet tilhører lagt inn her?
  • Får ikke lov å returnere på automat: Løsning – Checkin må være krysset av i IP
  • Returnert materiale som er reservert eller tilhører andre – får ikke beskjed om hvor dette skal videresendes. Kryss av for Item Transfer og Alert i IP, samt Return messages
  • Får ikke låne/returnere stoff som tilhører andre avdelinger – Primary må være krysset av i CD
Forkortelser som er brukt her:

IP - Integration profile (General configuration, Configuration menu, Integration Profile) husk å velg institusjonen
CD – Circulation Desk (Fulfillment Configuration, Circulation Desks) husk å velg riktig utlånssted

Postet i Uncategorized