Tidsplan for sammenslåing av data i Alma

Vi har gjennomført de fem første sammenslåingene av data i Alma. Arbeidet har vært et tett samarbeid mellom bibliotekene, BIBSYS og Ex Libris. Denne type arbeid er ikke utført tidligere i Alma, og det har medført at både verktøy og prosedyrer måtte utformes i forkant og under selve sammenslåingen. Arbeidet har vært tidkrevende for alle parter, og etter en vurdering internt og deretter sammen med Ex Libris har vi funnet det nødvendig å justere tidsplanen for de resterende sammenslåingene.

Konsekvensen av dette blir at sammenslåingen for Folkehelseinstituttet og Norsk Institutt for bioøkonomi flyttes til 2017. Sammenslåingene for Høgskolen i Sørøst-Norge og Nord Universitet vil bli gjennomført som planlagt i løpet av november 2016.

Vi er i dialog med Ex Libris for å sette opp en mer konkret tidsplan for sammenslåinger i 2017.

Du kan se korrigert tidsplan og lese mer om sammenslåingene på denne nettsiden

Postet i Uncategorized