Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Stenging av fjernlån

Det nærmer seg ferietid, og flere ønsker å stenge for fjernlån i en periode. Det er noen utfordringer rundt dette, her er mer informasjon og veiledninger.

Stenging for bestilling fra konsortiebibliotek

Oppdater fjernlånsinformasjon i Base Bibliotek for ditt bibliotek, og angi hvor lenge fjernlånet skal være stengt. Alma importerer hver natt oppdatering fra Base Bibliotek. Når du har satt stengt for fjernlån i Base Bibliotek vil ditt bibliotek få status inactive som fjernlånspartner i partnerlista i Alma:

Inaktive partnere kan ikke velges som partner via Add partner -knappen når du oppretter en borrowing request. Har du aktivert rota vil denne heller ikke velge inaktive partnere.Men - det finnes et smutthull. Hvis du lagrer en borrowing request, og deretter velger Edit > fanen Rota, og manuelt søker opp et bibliotek/partner, vil du ikke bli stoppet hvis du her velger en inaktiv partner. Vær derfor ekstra oppmerksom på en partners status (Active / Inactive) når du manuelt legger til en partner. Hovedregel er at du aldri skal legge til en inaktiv partner i en borrowing request.

Stenging for bestilling fra andre bibliotek via Oria

Fjernlånsbestilling via fanen 'Fjernlån (beta)': Vi jobber med å lage en løsning for at bibliotek som har stengt for fjernlån ikke skal være synlig under fanen 'Fjernlån (Beta)'. En løsning for dette vil komme i løpet av juni, men inntil ny løsning foreligger vil bibliotek som har stengt for fjernlån (altså inaktive partnere) kunne velges i fjernlånsfanen. Dette betyr at det kan komme inn bestillinger fra bibliotek som logger seg på Oria med lib-nummer, selv om ditt bibliotek har stengt for fjernlån. I løpet av juni vil altså dette bli fikset.

Fjernlånsbestilling via fanen 'Finn og bestill': For å unngå bestillinger via 'Finn og bestill'- fanen må det i Alma settes opp en Display Logic Rule, se veiledning her. Merk at denne regelen vil skjule Bestill-knappen for hele institusjonen. Dette er greit så lenge du kun har ett bibliotek (utlånssted), eller din institusjon har flere bibliotek som alle skal være stengt for fjernlån i samme periode.
Hvis din institusjon har flere utlånssteder og noen skal ha stengt mens andre skal være åpne for fjernlån, kan dette ordnes ved å sette opp en Fulfillment Unit regel. Se veiledning for dette her. Hvis du benytter denne veiledningen trenger du ikke å sette opp en Display Logic rule.

Ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte hvis du trenger hjelp til konfigureringen.

Stenging for bestilling direkte fra andre biblioteksystemer

Vi har pr i dag ikke noen teknisk sperre mot bestilling direkte fra andre biblioteksystemer. Her er det opp til bestillende system å forholde seg til Base Bibliotek og informasjon om stenging der.

Du finner også veiledningene på våre nettsider under Fanen Hjelp > Alma – biblioteksystem > Trinn-for-trinn-veiledninger > Fulfillment > Veiledninger for fjernlån

Postet i Uncategorized