Nytt om anskaffelsen av Library Services Platform (LSP)

BIBSYS har startet prosessen med å anskaffe erstatningen for dagens biblioteksystem. Vi omtaler dette som en Library Services Platform (LSP). Anskaffelsesprosessen, som er to-delt, ble kunngjort internasjonalt 19. mars.  Aktuelle leverandører har nå meldt sin interesse for å gi tilbud.

Fredag 3. mai fikk de kvalifiserte tilbyderne tilsendt tilbudsgrunnlaget som blant annet inneholder en omfattende kravspesifikasjon. Leverandørene skal levere sine tilbud innen 17. juni 2013.

Ut over høsten vil vi evaluere tilbudene og forhandle med leverandørene. Vi vil be om bistand fra noen institusjoner for å gjennomføre praktisk testing av produktene. Målet er å signere kontrakt med valgt leverandør i desember, og at det nye systemet skal være i drift fra 2015.

Postet i Nyheter, Nytt biblioteksystem