Stadig flere tar i bruk Oria.no

Biblioteket ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og biblioteket ved  Universitetet i Agder (UiA) har nå tatt i bruk Oria.no. Også flere andre bibliotek og institusjoner er på vei til å implementere den nye søketjenesten.

For studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) som denne uken kom tilbake etter en lang juleferie, var Oria klargjort på alle maskiner.

- Vi har allerede holdt egne opplæringskurs både for ansatte og studenter og laget vår egen Oria-video på nettsiden, forteller Lene Ottesen, spesialbibliotekar ved HiST-biblioteket.

Hist_IMG_3291

Spesialbibliotekar Lene Ottesen og spesialkonsulent Trond Øyum ved HiST-biblioteket i Trondheim har sittet i den interne arbeidsgruppa som har planlagt lanseringen av Oria.no ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Hele biblioteket i ett søk
Avdelingen på Kalvskinnet i Trondheim er en av til sammen fem bibliotekavdelinger under HiST. Både Ottesen og hennes kollega Trond Øyum har sittet i en intern arbeidsgruppe for Oria og har brukt høsten til å planlagge lanseringen av Oria for sine studenter og ansatte. Øyum er særlig fornøyd med at det har vært lett å få hjelp når det har vært behov for det.

 - Vi får jo svar med en gang da, sier han - med klar adresse til BIBSYS og Oria-teamet på brukerstøtte der.

De har fulgt med på utviklingen og holdt seg oppdatert på Oria-bloggen og gjort tilpasninger etterhvert som det har kommet endringer og oppdateringer fra BIBSYS. På Kalvskinnet har de også brukt studentvakter i biblioteket for å prøve ut Oria over tid.

- Vi fikk veldig bra tilbakemeldinger fra studentene, som brukte Oria ved siden av Ask i en periode i høst, sier Ottesen.

Lavterskel
Både Ottesen og Øyum har vært opptatt av at Oria skal være lett å lære seg. På alle avdelingene henger plakater og oppslag om hvordan man tar i bruk den nye søketjenesten. Ifølge dem er det helt avgjørende at nye datasystemer gjøres lett synlige og er tilgjengelige ved oppstart, slik at det blir en lavest mulig terskel for å ta dem i bruk.

 Vi har tro på dette og ser at det virker positivt på mange måter, sier han.

Hist_IMG_3296

Ved HiST-bibliotekene har de nå klargjort alle maskiner for den nye søketjenesten Oria.no.

Som spesialkonsulent med arbeidsoppgaver i alle bibliotekavdelingene til HiST legger han vekt på at Oria er både brukervennlig og oversiktelig.

 - Nå kan du søke i hele bibliotekbasen på ett søk. Det ligner jo på Google, og det er jo de fleste har blitt vant til etterhvert.

Nye tider
De to bibliotekansatte ved HiST er takknemlige for at Oria representerer en mer moderne måte å søke på.

- Det er på tide med endringer i hele biblioteksystemet, som er tilpasset en ny generasjon brukere, avslutter de.

Fakta om Oria.no
Den nye søketjenesten Oria.no ble lansert av BIBSYS i august i fjor og er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved norske fag- og forskningsbibliotek. Supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder, gir Oria en mer enhetlig tilgang til materiale som bøker, elektroniske bøker, tidsskrifter, elektroniske tidsskrifter, dokumenter, artikler, musikk og filmer.

Postet i Nyheter, Pressemeldinger