Selvbetjent utlånsstasjon basert på PC

På vegne av konsortiet har BIBSYS innhentet tilbud på en løsning for selvbetjent utlånsstasjon basert på PC.
Løsningen er integrert med Alma, og basert på programvare levert av Bibliotekservice AS.

Pris er avhengig av innhold, en pakke som inneholder lisens, vedlikeholdsavgift på lisens for 2017 og håndscanner til bruk for en PC vil koste ca kr 10.000 inkl. mva.  PC ferdig konfigurert med bibliotekets Alma-tilkobling kan også leveres. Dette kommer i tillegg. I prisen er det gitt rabatt for 2017, og pristilbudet har varighet ut året. Pris inkluderer ikke frakt, installasjon, konvertering, reise og opphold, kurs og evt opplæring.

For mer utfyllende informasjon om løsningen, prisbetingelser og bestilling, ta direkte kontakt med Bibliotekservice AS, tlf. 982 83 085.

[email protected]
ww
w.bibliotekservice.no

Postet i Uncategorized