Sammenslåing av biblioteker i Alma

Sammenslåing av biblioteker i Alma er upløyd mark og vi har en pågående planprosess med Ex Libris, der vi som en del av prosessen også utvikler nødvendige prosedyrer og programverktøy.

Basert på ny informasjon fra Ex Libris med forslag til gjennomføring av de første sammenslåingene må framdriftsplanen revideres. Det ser nå ut som om gjennomføringstiden (per sammenslåing) tar lengre tid enn det vi har sett for oss.

Vi fokuserer på å få gjennomført de tre første sammenslåingene og er i dialog med Ex Libris når det gjelder videre planlegging av de resterende. Vi vil komme tilbake med ny informasjon så fort vi vet noe mer. Det kan hende vi må gjøre om rekkefølgen på de siste fem sammenslåingene. Dette kommer vi tilbake til.

Oppdatert plan ser nå slik ut:

  1. Vestre Viken er først ut (juni) - en liten institusjon som vil fungere som pilot
  2. NTNU (før semesterstart)
  3. UiT Norges arktiske universitet (tidspunkt etter direkte avtale)
  1. NBIO
  2. Høgskolen i Sørøst-Norge
  3. Folkehelseinstituttet
  4. VID vitenskapelige høgskole
  5. Nord universitet

Dersom dere har innspill perioder/uker som ikke passer, gi oss en tilbakemelding via institusjonens kontaktperson for sammenslåingen.

Mer informasjon om sammenslåinger i Alma

Postet i Uncategorized