Rapport for avregning av kopibestillinger

BIBSYS har sammen med universitetsbibliotekene satt opp en rapport for avregning av kopibestillinger mellom bibliotekene.

Denne hentes ut fra Analytics og gir en oversikt over hvor mange bestillinger som er sendt ut fra eget bibliotek og hvor mange ditt bibliotek har mottatt fra andre.

Rapporten hentes ut ved å gå til Alma Analytics --> Shared Folders --> Community --> Dashboards --> BIBSYS --> Avregning mellom bibliotek og åpne "Mottatte og utsendte kopier"

Postet i Nyheter