Pulje 1 inn i rød fase i dag 16.11.

Alle uttrekk av beholdninger er gjennomført og i dag går institusjonene i pulje 1 inn i rød fase.

Institusjonene i pulje 1 starter produksjon på Alma f.k. fredag, den 20.11. Følgende vil skje på de fire dagene i rød fase:

  • Dag 1: BIBSYS trekker ut data.
  • Dag 2: Ex Libris laster data.
  • Dag 3: BIBSYS gjennomfører noen konfigureringsoppgaver og verifiserer.
  • Dag 4: Overleveringsdag til dere: vi oppfordrer dere til å la et begrenset antall bibliotekansatte logge seg på Alma med Feide-brukeren, gjøre søk på kjente titler, søke opp ansatte og   låntakere, utføre interne lån, verifisere koblingen mellom ny Oria og Alma etc.

I forrige uke ble det besluttet å utsette rød fase for Nasjonalbiblioteket med 10 dager. Det medfører at de går i produksjon mandag 30. november. Som en konsekvens av dette, blir det ikke mulig å bestille fjernlån hos Nasjonalbiblioteket før dette.

Postet i Nytt biblioteksystem, Uncategorized