Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Fotocollage3

Tjenester for utdanning

Det pågår en digitalisering av høyere utdanning som et virkemiddel for å oppnå høyere kvalitet i utdanningen. Dette resulterer i nye undervisningsformer som tar utgangspunkt i tilgjengelige digitale læringsressurser. Mens digitaliseringen tidligere handlet om å gjøre videoopptak av hele forelesningen, handler det i dag mer om en samling av kortere videoer supplert med annet materiell. Det er derfor behov for løsninger som ivaretar merking, lagring og gjenfinning av slike ressurser. Det er også en trend i retning av mer bruk av delte læringsobjekter og at disse er åpent tilgjengelige ressurser.

BIBSYS støtter digitaliseringen av høyere utdanning med tjenester for lagring som tilrettelegger for gjenfinning, deling og sitering.

  • Skytjenesten DLR (Digitale LæringsRessurser) lagrer data om læringsressurser, uavhengig av om de er fysisk lagret lokalt eller på Vimeo, YouTube eller lignende. Denne tjenesten omtales ofte som et Learning Object Repository (LOR).
  • Tjenestene Open edX og Canvas er læringsplattformer tilrettelagt for åpne nettkurs (MOOCs). Tjenesten mooc.no viser en oversikt over åpne nettkurs fra norske universiteter og høgskoler uavhengig av hvilken plattform som benyttes for å levere kursene.
  • Skytjenesten Oria er en felles søketjeneste for å finne alle typer bibliotekrelaterte ressurser, inklusive institusjonenes åpne publiseringsarkiv (se skytjenesten Brage). Etterhvert blir også læringsressurser tilgjengelige i Oria.

Har du spørsmål, kontakt support@bibsys.no

Digitale læringsressurser
DLR
Plattformer for åpne nettkurs
MOOC
Søk i Oria