Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Januar 2019 fikk direktoratet nye nettsider. Besøk www.unit.no for mer informasjon.

Vi henter inn informasjon om kontaktpunkt fra behandlingsansvarlige. Informasjon oppdateres.

Behandlingsansvarlig Brukerstøtte Personvernombud Relevante tjenester
Akershus Universitetssykehus HF Medisinsk bibliotek
+4767968550
biblioteket@ahus.no
Personvernombudet
+4767960000
personvern@ahus.no
Alma, Oria
Anno Museum bibliotek.skogmuseum@annomuseum.no Kari Tyseng
+4797661366
kari.tyseng@annomuseum.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
CICERO Senter for klimaforskning https://support.cicero.oslo.no

support@cicero.oslo.no

Oria, Brage
Departementenes servicesenter (DSS) Departementenes fellesbibliotek
+4722249831
bibliotek@dss.dep.no
Cecilie Ramse
+4722240920
Cecilie.Ramse@dss.dep.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Det Norske Nobelinstituttet +4722129320
library@nobel.no
+4722129320
library@nobel.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Det teologiske Menighetsfakultet Avdelingsingeniør Johan Ho
+4722590541
pc-hjelp@mf.no
Rådgiver Berit W. Hillestad
+4722590595
personvern@mf.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Diakonhjemmets sykehus Gøril Jorem
goril.jorem@diakonsyk.no
Anne Ruste
91740562
Anne.Ruste@diakonsyk.no
Alma, Oria
Dronning Mauds Minne Høgskole bibliotek@dmmh.no Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Erfaringskompetanse innen psykisk helse Eskil
48035878
bibliotek@erfaringskompetanse.no
Alma, Oria
Folkehelseinstituttet it-support@fhi.no personvernombud@fhi.no Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Forsvarets forskningsinstitutt biblioteket@ffi.no
+4763807129
jo-daniel.liseth@ffi.no
+4763807110
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Fridtjof Nansens Institutt post@fni.no Nei Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Handelshøgskolen BI personvernombud@bi.no personvernombud@bi.no Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Bird, Brage, DLR
Havforskningsinstituttet biblioteket@hi.no Alma, Oria, Brage
Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus fonna@hvl.no Alma, Oria
HL Senteret bibliotek@hlsenteret.no Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Høgskolen i Innlandet e-ressurser@inn.no Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, Brage
Høgskolen i Molde Biblioteket
+4771214161
biblioteket@himolde.no
post@himolde.no Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, Brage
Høgskolen i Østfold bibliotek@hiof.no Alma, Oria, Pensumlistesystem, Brage
Høgskulen i Volda +4770075060
skranke@hivolda.no
+4770075073
personvernombod@hivolda.no
Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, Brage
Høgskulen på Vestlandet biblioteket@hvl.no personvernombud@hvl.no Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, Brage, DLR
Institutt for energiteknikk Karen Lillo
+ 924 40 016
bibl@ife.no
Alma, Oria, Brage
Institutt for samfunnsforskning hjelp@samfunnsforskning.no Brage
Konkurransetilsynet Informasjonsforvaltning
55597581
post@kt.no
Lorna Fredriksen
41645968
lofr@kt.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS itdrift@krus.no personvern@krus.no Alma, Oria, Brage
Lovisenberg diakonale høgskole bibliotek@ldh.no personvern@ldh.no Alma, Oria, Brage
Maihaugen Biblioteket
+4741469153
bibl@maihaugen.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket bibliotek
+4741370339
bibliotek@imdi.no
Personvernombud Karianne Thun (IMDi)
+4791595356
kth@imdi.no
Alma, Oria
Museum Stavanger Administrasjonen
+4751842700
post@museumstavanger.no
Kjetil Rio Bergsvåg
+4740458888
kjetil.rio.bergsvag@museumstavanger.no
Alma, Oria
NIK-stiftelsen Lars Kristensen
555 871 64
styret@nik.no
OJS
NINA NINA-biblioteket
+4740469176
biblioteket@nina.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Bird, Brage
Nord Universitet Helpdesk
75517272
helpdesk@nord.no
Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, Brage, OJS, MOOC
Nordisk institutt for studier av innovasjon,forskning og utdanning Brukerstøtte
+4722595100
post@nifu.no
Personvern
+4722595100
post@nifu.no
Alma, Oria, Brage
Nordlandsforskning Kontaktperson: Iselin Marstrander
+47 404 08 365
ima@nforsk.no
personvernombudet@nsd.no
+ 47 55 58 21 17
Alma, Oria, Brage
Norges Bank Fagbiblioteket
biblioteket@norges-bank.no
Personvernombud
Personvern@Norges-Bank.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Norges forskningsråd servicesenter@forskningsradet.no personvern@forskningsradet.no Alma, Oria
Norges geologiske undersøkelse Brukerstøtte bibliotek: bibliotek@ngu.no personvernombud@ngu.no Brage
Norges Geotekniske Institutt doksenter@ngi.no Oria, Brage
Norges Handelshøyskole Brukerstøtte
+4755959557
helpdesk@nhh.no
Personvernkontakten
+4755959107
personvernombud@nhh.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Norges idrettshøgskole library@nih.no Alma, Oria, Brage
Norges musikkhøgskole +4723367034
b@nmh.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Norges vassdrags- og energidirektorat biblioteket@nve.no guh@nve.no Brage
Norsk Folkemuseum bibliotek@norskfolkemuseum.no Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO Bibliotek
+4740604100
bibliotek@nibio.no
Martin Olaisen
+4797416036
martin.olaisen@nibio.no
https://nibio.no/ansatte/martin-olaisen
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Bird, Brage
Norsk institutt for kulturminneforskning postmottak
+4723355000
post@niku.no
Felles autoritetsregister, Brage
Norsk institutt for luftforskning - NILU bibl@nilu.no Alma, Oria, Brage
Norsk Oljemuseum Norsk Oljemuseum
+4751939300
bibliotek@norskolje.museum.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Norsk Polarinstitutt bibliotek@npolar.no
+4777750589
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Norsk Teknisk Museum Relsen Larsen
91549132
rl@tekniskmuseum.no
Anne Marit Karlsen
93066709
anne.marit.karlsen@tekniskmuseum.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Norsk Utenrikspolitisk Institutt Brukerstøtte
+4741674200
emf@nupi.no
Personvernombud
+4790686141
unnir@nupi.no
Brage
NTNU support@ub.ntnu.no Personvernombud,
https://www.ntnu.no/om
Alma, Oria, Brage, DLR
NTNU Samfunnsforskning +4773821000
kontakt@samfunn.ntnu.no
Brage
Nynorsk kultursentrum - Ivar Aasen-tunet admin@aasentunet.no admin@aasentunet.no Alma, Oria
OsloMet Oslomet
+47 67 23 50 00
post@oslomet.no
Ingrid S. Jacobsen
+47 993 02 316
Ingrid.Jacobsen@oslomet.nohttps://tilsatt.hioa.no/personvernombud-administrative-behandlinger
Alma, Oria, Pensumlistesystem, DLR, MOOC
Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør biblioteket@r-bup.no biblioteket@r-bup.no Alma, Oria, Brage
Riksantikvaren Eva Christine Eide
+4722940540
bibliotek@ra.no
Elisabeth Nordling
+4798228713
Personvernombud@ra.no
Alma, Oria, Brage
RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning Odd Roger Langørgen
+4798043350
post@ruralis.no
Brage
Sametingets bibliotek sambib@samediggi.no Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Sørlandet Sykehus HF biblioteket.ssk@sshf.no Inge Bakken
+4737014728
personvernombud@sshf.no
Alma, Oria
Statens arbeidsmiljøinstitutt postmottak@stami.no Margrethe.schoning@stami.no Brage
Statistisk sentralbyrå +4721094643
biblioteket@ssb.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Stortinget Stortingsbiblioteket
+4723313690
bibl@stortinget.noLenke til kontaktinformasjon
Cathrine Brevik Førland
+4723312534
personvern@stortinget.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Sykehuset Østfold HF Biblioteket@so-hf.no Alma, Oria
Sykehuset Telemark HF Brukerstøtte
+4735003345
fagbiblioteket@sthf.no
Alma, Oria
Transportøkonomisk institutt Trude Kvalsvik
48944934
tkv@toi.no
Oria, Brage
UiT - Norges arktiske universitet orakel@uit.no postmottak@uit.no Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, MOOC
Universitetet i Oslo oria-hjelp@ub.uio.no personvernombud@uio.no Alma, Oria
Universitetet i Stavanger ub@uis.no personvernombud@uis.no Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Universitetet i Sørøst-Norge biblioteket@usn.no personvernombud@usn.no Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, Brage, DLR, MOOC
VID Vitenskapelige høgskole Bibliotek, læringssenter og historisk arkiv
gdpr.blha@vid.no
Nancy Yue Ziu Alma, Oria, Pensumlistesystem, Brage, MOOC