Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Vi henter inn informasjon om kontaktpunkt fra behandlingsansvarlige. Informasjonen oppdateres.

Behandlingsansvarlig Brukerstøtte Personvernombud Relevante tjenester
Akershus Universitetssykehus HF Medisinsk bibliotek
+4767968550
biblioteket@ahus.no
Personvernombudet
+4767960000
personvern@ahus.no
Alma, Oria
Anno Museum bibliotek.skogmuseum@annomuseum.no Kari Tyseng
+4797661366
kari.tyseng@annomuseum.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
CICERO Senter for klimaforskning https://support.cicero.oslo.no

support@cicero.oslo.no

Oria, Brage
Departementenes servicesenter (DSS) Departementenes fellesbibliotek
+4722249831
bibliotek@dss.dep.no
Cecilie Ramse
+4722240920
Cecilie.Ramse@dss.dep.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Det Norske Nobelinstituttet +4722129320
library@nobel.no
+4722129320
library@nobel.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Det teologiske Menighetsfakultet Avdelingsingeniør Johan Ho
+4722590541
pc-hjelp@mf.no
Rådgiver Berit W. Hillestad
+4722590595
personvern@mf.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Diakonhjemmets sykehus Gøril Jorem
goril.jorem@diakonsyk.no
Anne Ruste
91740562
Anne.Ruste@diakonsyk.no
Alma, Oria
Dronning Mauds Minne Høgskole bibliotek@dmmh.no Personvernansvarlig seniorrådgiver
Hans-Christian Ristad: hcr@dmmh.no
tlf. 73805296
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage, Pensumlistesystem
Erfaringskompetanse innen psykisk helse Eskil
48035878
bibliotek@erfaringskompetanse.no
Alma, Oria
Folkehelseinstituttet it-support@fhi.no personvernombud@fhi.no Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Forsvarets forskningsinstitutt biblioteket@ffi.no
+4763807129
jo-daniel.liseth@ffi.no
+4763807110
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Fridtjof Nansens Institutt post@fni.no Nei Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Handelshøgskolen BI personvernombud@bi.no personvernombud@bi.no Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Bird, Brage, DLR
Havforskningsinstituttet biblioteket@hi.no Alma, Oria, Brage
Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus fonna@hvl.no Alma, Oria
HL Senteret bibliotek@hlsenteret.no Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Høgskolen i Innlandet e-ressurser@inn.no Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, Brage
Høgskolen i Molde Biblioteket
+4771214161
biblioteket@himolde.no
post@himolde.no Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, Brage
Høgskolen i Østfold bibliotek@hiof.no Alma, Oria, Pensumlistesystem, Brage
Høgskulen i Volda +4770075060
skranke@hivolda.no
+4770075073
personvernombod@hivolda.no
Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, Brage
Høgskulen på Vestlandet biblioteket@hvl.no personvernombud@hvl.no Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, Brage, DLR
Institutt for energiteknikk Karen Lillo
+ 924 40 016
bibl@ife.no
Alma, Oria, Brage
Institutt for samfunnsforskning hjelp@samfunnsforskning.no Brage
Konkurransetilsynet Informasjonsforvaltning
55597581
post@kt.no
Lorna Fredriksen
41645968
lofr@kt.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS itdrift@krus.no personvern@krus.no Alma, Oria, Brage
Lovisenberg diakonale høgskole bibliotek@ldh.no personvern@ldh.no Alma, Oria, Brage, Pensumlistesystem
Maihaugen Biblioteket
+4741469153
bibl@maihaugen.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket bibliotek
+4741370339
bibliotek@imdi.no
Personvernombud Karianne Thun (IMDi)
+4791595356
kth@imdi.no
Alma, Oria
Museum Stavanger Administrasjonen
+4751842700
post@museumstavanger.no
Kjetil Rio Bergsvåg
+4740458888
kjetil.rio.bergsvag@museumstavanger.no
Alma, Oria
NIK-stiftelsen Lars Kristensen
555 871 64
styret@nik.no
OJS
NINA NINA-biblioteket
+4740469176
biblioteket@nina.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Bird, Brage
Nord Universitet Helpdesk
75517272
helpdesk@nord.no
Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, Brage, OJS, MOOC
Nordisk institutt for studier av innovasjon,forskning og utdanning Brukerstøtte
+4722595100
post@nifu.no
Personvern
+4722595100
post@nifu.no
Alma, Oria, Brage
Nordlandsforskning Kontaktperson: Iselin Marstrander
+47 404 08 365
ima@nforsk.no
personvernombudet@nsd.no
+ 47 55 58 21 17
Alma, Oria, Brage
Norges Bank Fagbiblioteket
biblioteket@norges-bank.no
Personvernombud
Personvern@Norges-Bank.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Norges forskningsråd servicesenter@forskningsradet.no personvern@forskningsradet.no Alma, Oria
Norges geologiske undersøkelse Brukerstøtte bibliotek: bibliotek@ngu.no personvernombud@ngu.no Brage
Norges Geotekniske Institutt doksenter@ngi.no Oria, Brage
Norges Handelshøyskole Brukerstøtte
+4755959557
helpdesk@nhh.no
Personvernkontakten
+4755959107
personvernombud@nhh.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Norges idrettshøgskole library@nih.no Alma, Oria, Brage
Norges musikkhøgskole +4723367034
b@nmh.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Norges vassdrags- og energidirektorat biblioteket@nve.no guh@nve.no Brage
Norsk Folkemuseum bibliotek@norskfolkemuseum.no Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO Bibliotek
+4740604100
bibliotek@nibio.no
Martin Olaisen
+4797416036
martin.olaisen@nibio.no
https://nibio.no/ansatte/martin-olaisen
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Bird, Brage
Norsk institutt for kulturminneforskning postmottak
+4723355000
post@niku.no
Felles autoritetsregister, Brage
Norsk institutt for luftforskning - NILU bibl@nilu.no Alma, Oria, Brage
Norsk Oljemuseum Norsk Oljemuseum
+4751939300
bibliotek@norskolje.museum.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Norsk Polarinstitutt bibliotek@npolar.no
+4777750589
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Norsk Teknisk Museum Relsen Larsen
91549132
rl@tekniskmuseum.no
Anne Marit Karlsen
93066709
anne.marit.karlsen@tekniskmuseum.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Norsk Utenrikspolitisk Institutt Brukerstøtte
+4741674200
emf@nupi.no
Personvernombud
+4790686141
unnir@nupi.no
Brage
NTNU support@ub.ntnu.no Personvernombud,
https://www.ntnu.no/om
Alma, Oria, Brage, DLR
NTNU Samfunnsforskning +4773821000
kontakt@samfunn.ntnu.no
Brage
Nynorsk kultursentrum - Ivar Aasen-tunet admin@aasentunet.no admin@aasentunet.no Alma, Oria
OsloMet Oslomet
+47 67 23 50 00
post@oslomet.no
Ingrid S. Jacobsen
+47 993 02 316
Ingrid.Jacobsen@oslomet.nosikkerhet@oslomet.no

ub.system@oslomet.no

https://tilsatt.hioa.no/personvernombud-administrative-behandlinger

Alma, Oria, Pensumlistesystem, DLR, MOOC, Felles autoritetsregister
Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør biblioteket@r-bup.no biblioteket@r-bup.no Alma, Oria, Brage
Riksantikvaren Eva Christine Eide
+4722940540
bibliotek@ra.no
Elisabeth Nordling
+4798228713
Personvernombud@ra.no
Alma, Oria, Brage
RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning Odd Roger Langørgen
+4798043350
post@ruralis.no
Brage
Sametingets bibliotek sambib@samediggi.no Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Sørlandet Sykehus HF biblioteket.ssk@sshf.no Inge Bakken
+4737014728
personvernombud@sshf.no
Alma, Oria
Statens arbeidsmiljøinstitutt postmottak@stami.no Margrethe.schoning@stami.no Brage
Statistisk sentralbyrå +4721094643
biblioteket@ssb.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Stortinget Stortingsbiblioteket
+4723313690
bibl@stortinget.noLenke til kontaktinformasjon
Cathrine Brevik Førland
+4723312534
personvern@stortinget.no
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Sykehuset Østfold HF Biblioteket@so-hf.no Alma, Oria
Sykehuset Telemark HF Brukerstøtte
+4735003345
fagbiblioteket@sthf.no
Alma, Oria
Transportøkonomisk institutt Trude Kvalsvik
48944934
tkv@toi.no
Oria, Brage
UiT - Norges arktiske universitet orakel@uit.no postmottak@uit.no Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, MOOC
Universitetet i Oslo oria-hjelp@ub.uio.no personvernombud@uio.no Alma, Oria
Universitetet i Stavanger ub@uis.no personvernombud@uis.no Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Universitetet i Sørøst-Norge biblioteket@usn.no personvernombud@usn.no Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, Brage, DLR, MOOC
Universitetssenteret på Svalbard library@unis.no Alma, Oria
VID Vitenskapelige høgskole Bibliotek, læringssenter og historisk arkiv
gdpr.blha@vid.no
Nancy Yue Ziu Alma, Oria, Pensumlistesystem, Brage, MOOC