Vi henter inn informasjon om kontaktpunkt fra behandlingsansvarlige. Informasjon oppdateres innen 1.juli 2018.

Behandlingsansvarlig Brukerstøtte Personvernombud Relevante tjenester
Akershus Universitetssykehus HF Medisinsk bibliotek
+4767968550
[email protected]
Personvernombudet
+4767960000
[email protected]
Alma, Oria
Anno Museum [email protected] Kari Tyseng
+4797661366
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister (Bare)
Departementenes servicesenter (DSS) Departementenes fellesbibliotek
+4722249831
[email protected]
Cecilie Ramse
+4722240920
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister (Bare)
Det Norske Nobelinstituttet +4722129320
[email protected]
+4722129320
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister (Bare)
Det teologiske Menighetsfakultet Avdelingsingeniør Johan Ho
+4722590541
[email protected]
Rådgiver Berit W. Hillestad
+4722590595
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister (Bare), Brage
Dronning Mauds Minne Høgskole [email protected] Alma, Oria, Felles autoritetsregister (Bare), Brage
Folkehelseinstituttet [email protected] [email protected] Alma, Oria, Felles autoritetsregister (Bare)
Forsvarets forskningsinstitutt [email protected]
+4763807129
[email protected]
+4763807110
Alma, Oria, Felles autoritetsregister (Bare)
Handelshøgskolen BI [email protected] [email protected] Alma, Oria, Felles autoritetsregister (Bare), Bird, Brage, DLR
Havforskningsinstituttet [email protected] Alma, Oria, Brage
Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus [email protected] Alma, Oria
Høgskolen i Molde Biblioteket
+4771214161
[email protected]
[email protected] Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister (Bare), Brage
Høgskolen i Østfold [email protected] Alma, Oria, Pensumlistesystem, Brage
Institutt for energiteknikk Karen Lillo
+ 924 40 016
[email protected]
Alma, Oria, Brage
Lovisenberg diakonale høgskole [email protected] [email protected] Alma, Oria, Brage
Maihaugen Biblioteket
+4741469153
[email protected]
NINA NINA-biblioteket
+4740469176
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister (Bare), Bird, Brage
Nord Universitet Helpdesk
75517272
[email protected]
Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister (Bare), Brage, OJS, MOOC
Nordisk institutt for studier av innovasjon,forskning og utdanning Brukerstøtte
+4722595100
[email protected]
Personvern
+4722595100
[email protected]
Alma, Oria, Brage
Norges forskningsråd [email protected] [email protected] Alma, Oria
Norges geologiske undersøkelse Brukerstøtte bibliotek
[email protected]
Personvernombud
[email protected]
Brage
Norges Handelshøyskole Brukerstøtte
+4755959557
[email protected]
Personvernkontakten
+4755959107
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister (Bare), Brage
Norges idrettshøgskole [email protected] Alma, Oria, Brage
Norges musikkhøgskole +4723367034
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister (Bare), Brage
Norsk Folkemuseum [email protected] Alma, Oria, Felles autoritetsregister (Bare), Brage
Norsk institutt for luftforskning - NILU [email protected] Alma, Oria, Brage
Norsk Polarinstitutt [email protected]
+4777750589
Alma, Oria, Felles autoritetsregister (Bare), Brage
NTNU [email protected] Personvernombud, https://www.ntnu.no/om Alma, Oria, Brage, DLR
NTNU Samfunnsforskning +4773821000
[email protected]
Brage
Nynorsk kultursentrum - Ivar Aasen-tunet [email protected] [email protected] Alma, Oria
OsloMet Oslomet
+47 67 23 50 00
[email protected]
Ingrid S. Jacobsen
+47 993 02 316
[email protected]
Alma, Oria, Pensumlistesystem, DLR, MOOC
Riksantikvaren Eva Christine Eide
+4722940540
[email protected]
Elisabeth Nordling
+4798228713
[email protected]
Alma, Oria, Brage
Sametingets bibliotek [email protected] Alma, Oria, Felles autoritetsregister (Bare)
Sørlandet Sykehus HF [email protected] Inge Bakken
+4737014728
[email protected]
Alma, Oria
Statens arbeidsmiljøinstitutt [email protected] [email protected] Brage
Statistisk sentralbyrå +4721094643
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister (Bare), Brage
Sykehuset Østfold HF [email protected] Alma, Oria
Universitetet i Oslo [email protected] [email protected] Alma, Oria