Vi henter inn informasjon om kontaktpunkt fra behandlingsansvarlige. Informasjon oppdateres.

Behandlingsansvarlig Brukerstøtte Personvernombud Relevante tjenester
Akershus Universitetssykehus HF Medisinsk bibliotek
+4767968550
[email protected]
Personvernombudet
+4767960000
[email protected]
Alma, Oria
Anno Museum [email protected] Kari Tyseng
+4797661366
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
CICERO Senter for klimaforskning https://support.cicero.oslo.no

[email protected]

Oria, Brage
Departementenes servicesenter (DSS) Departementenes fellesbibliotek
+4722249831
[email protected]
Cecilie Ramse
+4722240920
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Det Norske Nobelinstituttet +4722129320
[email protected]
+4722129320
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Det teologiske Menighetsfakultet Avdelingsingeniør Johan Ho
+4722590541
[email protected]
Rådgiver Berit W. Hillestad
+4722590595
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Diakonhjemmets sykehus Gøril Jorem
[email protected]
Anne Ruste
91740562
[email protected]
Alma, Oria
Dronning Mauds Minne Høgskole [email protected] Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Erfaringskompetanse innen psykisk helse Eskil
48035878
[email protected]
Alma, Oria
Folkehelseinstituttet [email protected] [email protected] Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Forsvarets forskningsinstitutt [email protected]
+4763807129
[email protected]
+4763807110
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Fridtjof Nansens Institutt [email protected] Nei Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Handelshøgskolen BI [email protected] [email protected] Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Bird, Brage, DLR
Havforskningsinstituttet [email protected] Alma, Oria, Brage
Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus [email protected] Alma, Oria
HL Senteret [email protected] Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Høgskolen i Innlandet [email protected] Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, Brage
Høgskolen i Molde Biblioteket
+4771214161
[email protected]
[email protected] Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, Brage
Høgskolen i Østfold [email protected] Alma, Oria, Pensumlistesystem, Brage
Høgskulen i Volda +4770075060
[email protected]
+4770075073
[email protected]
Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, Brage
Høgskulen på Vestlandet [email protected] [email protected] Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, Brage, DLR
Institutt for energiteknikk Karen Lillo
+ 924 40 016
[email protected]
Alma, Oria, Brage
Institutt for samfunnsforskning [email protected] Brage
Konkurransetilsynet Informasjonsforvaltning
55597581
[email protected]
Lorna Fredriksen
41645968
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS [email protected] [email protected] Alma, Oria, Brage
Lovisenberg diakonale høgskole [email protected] [email protected] Alma, Oria, Brage
Maihaugen Biblioteket
+4741469153
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket bibliotek
+4741370339
[email protected]
Personvernombud Karianne Thun (IMDi)
+4791595356
[email protected]
Alma, Oria
Museum Stavanger Administrasjonen
+4751842700
[email protected]
Kjetil Rio Bergsvåg
+4740458888
[email protected]
Alma, Oria
NIK-stiftelsen Lars Kristensen
555 871 64
[email protected]
OJS
NINA NINA-biblioteket
+4740469176
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Bird, Brage
Nord Universitet Helpdesk
75517272
[email protected]
Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, Brage, OJS, MOOC
Nordisk institutt for studier av innovasjon,forskning og utdanning Brukerstøtte
+4722595100
[email protected]
Personvern
+4722595100
[email protected]
Alma, Oria, Brage
Nordlandsforskning Kontaktperson: Iselin Marstrander
+47 404 08 365
[email protected]
[email protected]
+ 47 55 58 21 17
Alma, Oria, Brage
Norges Bank Fagbiblioteket
[email protected]
Personvernombud
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Norges forskningsråd [email protected] [email protected] Alma, Oria
Norges geologiske undersøkelse Brukerstøtte bibliotek: [email protected] [email protected] Brage
Norges Geotekniske Institutt [email protected] Oria, Brage
Norges Handelshøyskole Brukerstøtte
+4755959557
[email protected]
Personvernkontakten
+4755959107
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Norges idrettshøgskole [email protected] Alma, Oria, Brage
Norges musikkhøgskole +4723367034
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Norges vassdrags- og energidirektorat [email protected] [email protected] Brage
Norsk Folkemuseum [email protected] Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO Bibliotek
+4740604100
[email protected]
Martin Olaisen
+4797416036
[email protected]
https://nibio.no/ansatte/martin-olaisen
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Bird, Brage
Norsk institutt for kulturminneforskning postmottak
+4723355000
[email protected]
Felles autoritetsregister, Brage
Norsk institutt for luftforskning - NILU [email protected] Alma, Oria, Brage
Norsk Oljemuseum Norsk Oljemuseum
+4751939300
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Norsk Polarinstitutt [email protected]
+4777750589
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Norsk Teknisk Museum Relsen Larsen
91549132
[email protected]
Anne Marit Karlsen
93066709
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Norsk Utenrikspolitisk Institutt Brukerstøtte
+4741674200
[email protected]
Personvernombud
+4790686141
[email protected]
Brage
NTNU [email protected] Personvernombud,
https://www.ntnu.no/om
Alma, Oria, Brage, DLR
NTNU Samfunnsforskning +4773821000
[email protected]
Brage
Nynorsk kultursentrum - Ivar Aasen-tunet [email protected] [email protected] Alma, Oria
OsloMet Oslomet
+47 67 23 50 00
[email protected]
Ingrid S. Jacobsen
+47 993 02 316
[email protected]

https://tilsatt.hioa.no/personvernombud-administrative-behandlinger

Alma, Oria, Pensumlistesystem, DLR, MOOC
Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør [email protected] [email protected] Alma, Oria, Brage
Riksantikvaren Eva Christine Eide
+4722940540
[email protected]
Elisabeth Nordling
+4798228713
[email protected]
Alma, Oria, Brage
RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning Odd Roger Langørgen
+4798043350
[email protected]
Brage
Sametingets bibliotek [email protected] Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Sørlandet Sykehus HF [email protected] Inge Bakken
+4737014728
[email protected]
Alma, Oria
Statens arbeidsmiljøinstitutt [email protected] [email protected] Brage
Statistisk sentralbyrå +4721094643
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
Stortinget Stortingsbiblioteket
+4723313690
[email protected]Lenke til kontaktinformasjon
Cathrine Brevik Førland
+4723312534
[email protected]
Alma, Oria, Felles autoritetsregister
Sykehuset Østfold HF [email protected] Alma, Oria
Sykehuset Telemark HF Brukerstøtte
+4735003345
[email protected]
Alma, Oria
Transportøkonomisk institutt Trude Kvalsvik
48944934
[email protected]
Oria, Brage
UiT - Norges arktiske universitet [email protected] [email protected] Alma, Oria, Pensumlistesystem, Felles autoritetsregister, MOOC
Universitetet i Oslo [email protected] [email protected] Alma, Oria
Universitetet i Stavanger [email protected] [email protected] Alma, Oria, Felles autoritetsregister, Brage
VID Vitenskapelige høgskole Bibliotek, læringssenter og historisk arkiv
[email protected]
Nancy Yue Ziu Alma, Oria, Pensumlistesystem, Brage, MOOC