Personvernerklæring for tjenestene

Bibliotektjenester

Lagrings og publiseringstjenester

Kontaktpunkt

Unit er databehandler for tjenestene. Sluttbrukere skal henvende seg til egen institusjon som er behandlingsansvarlig for tjenestene, med kontaktpunkt angitt her.