Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Personvernerklæring for tjenestene

Personvernerklæringene finnes både i norsk og engelsk tekst for hver tjeneste.

Bibliotektjenester

Lagrings og publiseringstjenester

Kontaktpunkt

Unit er databehandler for tjenestene. Sluttbrukere skal henvende seg til egen institusjon som er behandlingsansvarlig for tjenestene, med kontaktpunkt angitt her.