Personvernerklæring for tjenestene

Personvernerklæringene finnes både i norsk og engelsk tekst for hver tjeneste.

Bibliotektjenester

Lagrings og publiseringstjenester

Kontaktpunkt

Unit er databehandler for tjenestene. Sluttbrukere skal henvende seg til egen institusjon som er behandlingsansvarlig for tjenestene, med kontaktpunkt angitt her.