Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

MOOC-plattformer og -portal

BIBSYS tilbyr en variant av de kommersielle læringsplattformene Canvas og Open edX for bruk ved norske universitet og høyskoler. Produktene er hos oss basert på den åpne kildekoden som disse institusjonene gjør tilgjengelig. BIBSYS har ansvar for driften som bl.a. omfatter løpende oppgraderinger, tilpasninger, backup og overvåkning i tillegg til å gi noe støtte for å komme i gang.

Det første norske MOOC-kurset laget av NTNU-professor Arne Krokan ble kjørt høsten 2013 med et stort antall deltakere på Canvas-plattformen stilt til rådighet av BIBSYS.

Etterhvert har flere universitet og høgskoler fått tilgang til Canvas for å eksperimentere mer med konseptet rundt MOOCs. Flere er nå kommet i gang med å prøve ut Open edX som supplement eller erstatning.

BIBSYS har laget portalen mooc.no for å gi en samlet oversikt over alle norske MOOCs, uavhengig av hvilken plattform de benytter.

Canvas-plattformen

Open edX-plattformen

Portalen mooc.no