Pensumlistekonsortiet

Konsortiet består av 10 institusjoner. De som er med er:

 • OsloMet
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskolen i Østfold
 • Nord universitet
 • Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
 • Universitet i Agder
 • Høgskulen i Volda

Konsortiet ble konstituert på konsortiemøtet 28. august 2017, på Park Inn, Gardermoen. Samtidig ble det også arrangert en felles kick-off-seminar for implementeringen av systemet.

Følgende representanter ble valgt inn i styret for konsortiet:

 • Jorun Fallin (Nord)
 • Anne Kristin Gilje (HSN)
 • Ann-Louise Skjager (OsloMet)

Presentasjoner fra konsortiemøtet og kick-off:

Konsortiemøtet:

Kick-off-seminar: