Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Leganto - pensumlistesystem

Leganto er et verktøy for studenter, forelesere og bibliotekarer som sørger for mer helhetlige pensumlister, enklere opprettelse og vedlikehold av pensumlister og enklere tilgang til dokumentene som inngår i pensumlisten.

Leganto benyttes av 13 universiteter og høgskoler, og er tett knyttet til biblioteksystemet Alma, søkesystemet Oria og læringsplattformer, som for eksempel Canvas.

Leganto er et moderne pensumlistesystem som utvikles av Ex Libris, og er en tjeneste som Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan, avd. BIBSYS leverer til Universitets- og høgskolesektoren. Tjenesten organiseres i et samarbeidskonsortium, og det ble avholdt  konsortiemøte i august 2017 der de styrende organer ble valgt.

Som et supplement til Leganto tilbyr BIBSYS støttetjenester som brukerstøtte, veiledninger og konfigurasjonsstøtte. Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan, avd. BIBSYS vil også tilby integrasjonsstøtte for implementering av tjenestene for den enkelte institusjon.

For mer informasjon om tjenesten og deltakelse i konsortiet for Leganto pensumlistesystem, kontakt support.bibsys.no

Konsortiet Hjelp

Introduksjonsvideo