Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Fotocollage3

Søk i forskningsdata

http://forskningsdata.oria.no/

Portalen inneholder publiserte forskningsdata fra mange fagområder og datasentre over hele verden*. Enkelt søk gir treff på datasett og du kan avgrense på andre typer data.

*Kilde: DataCite

Portalen bygger på eksisterende programvare for sektoren, og vil videreutvikles i samråd med brukerne.

Det er enkelt å inkludere data fra flere kilder i portalen – ta kontakt hvis du har ønske om kilder eller trenger mer informasjon.

IN ENGLISH

Search this portal to find published research data from several subject areas and content based on data from datacentres worldwide*. Simple search give results in datasets and you can delinate for other data.

*Source: DataCite

The portal is buildt on excisting software for education and research, and will be further developed in cooperation with the users.

Data from other sources can be added – please contact us for more information.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss på support@bibsys.no