Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

DLR - Digitale Læringsressurser

BIBSYS DLR er en skybasert tjeneste for digitale læringsressurser som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner.

Læringsressursene kan benyttes der du har behov for dem til enhver tid. Det er ikke behov for å huske hvor de er lagret – de er enkelt søkbare og lar seg lett integrere og vise frem der du har behov for det.

BIBSYS DLR holder oversikt over alle dine læringsressurser, uavhengig av om de er egenproduserte, funnet på iTunes, Vimeo eller YouTube. Kanskje har du opptak av en forelesning eller en videokonferanse? Tidligere eksamensoppgaver, podcast/lydopptak eller rett og slett forelesningsnotater du ønsker å dele med dine studenter. BIBSYS DLR støtter de fleste filformater, og de enkelte ressursene kan enkelt søkes frem og gjøres tilgjengelig der det er behov for dem.

Interessert? Ta kontakt med Hege Johannesen eller Frode Arntsen hos BIBSYS for mer informasjon og tilgang til BIBSYS DLR.