Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Fotocollage3

BIRD - lagre og dele forskningsdata

Med BIRD får du en tjeneste som kan brukes til lagring av forskningsdata gjennom hele forskningsprosessen.
Det er mulig å ha tilgangskontroll på data på flere nivå. Du kan selv velge når data skal gjøres åpent tilgjengelig.
Tjenesten er organisert som et eget konsortie.

I tillegg til lagring gir tjenesten mulighet for dokumentasjon, deling og publisering av forskningsdata.
Datahåndteringsplan (Data Management Plan – DMP), vil integreres i BIRD. DMP er et krav fra flere finansiører av forskningsprosjekter.

Det er institusjonen din som inngår avtale om bruk av BIRD.
Ta kontakt for mer informasjon.

Eksempel på startside i BIRD, som tilpasses din institusjon

Du kan velge organisasjonsenhet

Du ledes gjennom registrerings-prosessen

Er dette interessant for deg og din institusjon?
Ta kontakt for mer informasjon.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss på support@bibsys.no