Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Bruk av Creative Commons lisenser - hvordan velge den riktige

Ved registrering av ny innførsel i institusjonsarkivet, vil de valgene du gjør i trinnet CC-lisens i registreringsskjemaet bestemme hvilken lisens som blir lagret på innførselen. Denne veiledningen er laget for å hjelpe deg til å velge riktig Creative Commons lisens gjennom de valgene du tar. For flere detaljer, se Nettstedet til Creative Commons Norge.

Det finnes seks ulike Creative Commons lisenser. Ved registrering i BIBSYS Brage brukes pr. i dag Creative Commons versjon 4. Versjon 4 har til forskjell fra versjon 3 ikke norsk jurisdiksjon, derfor brukes nå den internasjonale.

I innførselens metadata lagres både lisensens navn og lenken til lisensens nettside i norsk oversettelse. De andre oversettelsene av lisensteksten er tilgjenglige vi lenker nederst på lisensens nettside. I tillegg blir den valgte lisensen lagret som en egen fil i innførselen.

Etter publisering blir innførselen vist med en lenke til lisensen i form av det internasjonale ikonet for den bestemte lisensen.

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Det norske navnet er Navngivelse 4.0 Internasjonal. Slik velger du denne lisensen:

 • Tillat kommersiell bruk av verket: Yes
 • Tillat bearbeidelse av verket: Yes

Se norsk lisenstekst her.

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Det norske navnet er Navngivelse-Del på sammeVilkår 4.0 Internasjonal. Slik velger du denne lisensen:

 • Tillat kommersiell bruk av verket: Yes
 • Tillat bearbeidelse av verket: ShareAlike

Se norsk lisenstekst her.

Attribution-NoDerivatives 4.0 International Norge (CC BY-ND 4.0)

Det norske navnet er Navngivelse-Ingen bearbeidelser 4.0 Internasjonal. Slik velger du denne lisensen:

 • Tillat kommersiell bruk av verket: Yes
 • Tillat bearbeidelse av verket: No

Se norsk lisenstekst her.

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Det norske navnet er Navngivelse-IkkeKommersiell 4.0 Internasjonal. Slik velger du denne lisensen:

 • Tillat kommersiell bruk av verket: No
 • Tillat bearbeidelse av verket: Yes

Se norsk lisenstekst her.

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Det norske navnet er Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal. Slik velger du denne lisensen:

 • Tillat kommersiell bruk av verket: No
 • Tillat bearbeidelse av verket: ShareAlike

Se norsk lisenstekst her.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal (CC BY-NC-ND 4.0)

Det norske navnet er Navngivelse-IkkeKommersiell-Ingen bearbeidelser 4.0 Internasjonal. Slik velger du denne lisensen:

 • Tillat kommersiell bruk av verket: No
 • Tillat bearbeidelse av verket: No

Se norsk lisenstekst her.

Merk: du må klikke NESTE for å lagre de valgene du har gjort. I neste side kan du så klikke FORRIGE for å få en klikkbar lenke til den lisensen du har valgt for å sjekke at det ble riktig. Om nødvendig kan du da endre til riktig lisens før du fullfører registreringen.