Institusjoner og kontaktpersoner i Bragekonsortiet

Institusjon Kontaktperson
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Lise Kjærstad
Bane NOR SF Anette Glestad
Chr. Michelsens Institutt Aksel Mjeldheim
CICERO Senter for klimaforskning Paolo Zupin
Det teologiske Meninghetsfakultet Elna Strandheim
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Thomas Hanssen Rambø
Fiskeridirektoratet Kristian Seterås
Folkehelseinstituttet Bo Valentin
Forsvarets høgskole Nina Eskild Riege
Fridtjof Nansens Institutt  Claes Lykke Ragner
Handelshøyskolen BI Maja Sørnes
Havforskningsinstituttet Kristian Seterås
Høgskolen i Innlandet Lene Svendsen
Høgskolen i Molde Tarjei Fiskergård Werner
Høgskolen i Sørøst-Norge Marianne Riste
Høgskolen i Østfold Hanne Dybvik
Høgskulen i Volda Bente Gunn Lien
Høgskulen på Vestlandet Irene Waage
Høyskolen Kristiania Kjartan Holm Trætteberg
Institutt for energiteknikk Gro Hørthe
Institutt for samfunnsforskning Jon Haakon Hustad
Krigsskolen Rita Hansen
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Eirin Thomassen
Kunsthøgskolen i Oslo Anette Waller
Lovisenberg Diakonale Høgskole Mia Alexandra Ølnes
Museum Stavanger Ranveig Tunheim
NILU - Norsk institutt for luftforskning Hildegunn Hammer
NLA Høgskolen Gunn Fasmer
Nofima Kjetil I. Aune
Nord universitet Igor Goncharenko
Nordisk institutt for studier av innovasjon,forskning og utdanning Claes Lampi
Nordlandsforskning Iselin Marstrander
Norges Bank Cathrine Fiva Waller
Norges geologiske undersøkelse Grete Henriksen
Norges Geotekniske Institutt Eva Margareta Grahn
Norges handelshøyskole Helena Hopland
Norges idrettshøgskole Elin E. Hecker
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Sissel Grønseth
Norges musikkhøgskole Anna Sæmundsdottir
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Nina Andersen
Norges vassdrags- og energidirektorat Frode Sørskaar
Norsk folkemuseum Kathrine Berge Brekken
Norsk institutt for bioøkonomi Charlotte B. Jensen
Norsk institutt for kulturminneforskning Josephine Munch Rasmussen
Norsk institutt for naturforskning Siri Aashaug Sæther
Norsk institutt for vannforskning Liv Avset
Norsk Polarinstitutt Ivar Stokkeland
Norsk Utenrikspolitisk Institutt Elin Maria Fiane
Norut Northern Research Institute Berit Moldenæs
NTNU Samfunnsforskning Ragnhild B. Overland
Politihøgskolen Mette Berg
RBUP Øst og Sør Brynhildur Axelsdottir
Riksantikvaren Eva Christine Eide
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning Odd Roger Langørgen
Sámi allaskuvla Svein Egil Hetta
Senter for omsorgsforskning Sissel Rødland Dalen
SINTEF Trond Haug
Sjøkrigsskolen Kari Jensen
Statens arbeidsmiljøinstitutt Benedicte Mohr
Statens vegvesen Svanbjörg Dóra Àsudóttir
Statistisk sentralbyrå Elsa Granvoll
Sykehuset Innlandet HF Lina Melketiene
Transportøkonomisk institutt Trude Kvalsvik
Universitetet i Agder Tord Augland
Universitetet i Stavanger Linda Johnsen
VID vitenskapelige høgskole Margit Aalrust