Bragekonsortiet

Gjennom Bragekonsortiet sikres brukerinstitusjonene medvirkning og innflytelse på drift og utvikling av plattformen BIBSYS Brage. Virksomheten er regulert av retningslinjer for BIBSYS konsortier. Konsortiets øverste organ er det årlige konsortiemøtet som oppnevner styret for konsortiet og vedtar kommende års budsjett og leveranseplan. Konsortiet har også en faglig arbeidsgruppe som skal gi råd til konsortiestyret og BIBSYS om prioriteringer og valg av løsninger.

Gå til BIBSYS Brage

Deltakere

Spørsmål og svar

Veiledninger