Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Brage - åpent institusjonsarkiv

Brage er en tjeneste for effektiv tilgjengeliggjøring av institusjonens forsknings- og studentarbeider. Det kan også brukes for å gi åpen tilgang til rapporter, serier, datasett, lydopptak, filmer og annet materiale som er produsert ved institusjonen.

Det åpne Institusjonsarkivet kan integreres mot andre tjenester for utveksling av metadata og fulltekst. Brukere av CRIStin kan laste opp filer til metadataposter i CRIStin for publisering i institusjonsarkivet.

Tjenesten gjør det enkelt å innfri krav om åpen tilgang til forskningsresultater. Innholdet i et åpent institusjonsarkiv får økt synlighet gjenom indeksering i søkemotorer og Open Access-baser. Statistikkfunksjoner gir informasjon om besøk og om nedlasting av filer.

Brage er etablert for norske universitet, høgskoler, forskningsinstitutter og andre institusjoner med statlig finansiering. Brukerinstitusjonene er organisert i et samarbeidskonsortium, Bragekonsortiet. Deltakerne i Bragekonsortiet finansierer drift, vedlikehold og utvikling av tjenesten.

Tjenesten er basert på DSpace åpen kildekode med egene tilpasninger for Bragekonsortiet.

Gå til BIBSYS Brage

 

BragekonsortietHjelp