Henvendelse om deltakelse i Biblioteksystemkonsortiet

BIBSYS Biblioteksystemkonsortium tok i bruk nytt biblioteksystem i slutten av 2015. Etterarbeid etter systemskiftet er prioriert, og inntak av nye institusjoner vil tidligst skje i løpet av 2018. For mer informasjon om deltakelse i BIBSYS Biblioteksystemkonsortium, fyll ut skjema nedenfor, og vi tar kontakt. Eller kontakt [email protected].

Informasjon om deltakelse i Biblioteksystemkonsortiet

Hvis biblioteket har fire årsverk eller mindre må det inngås en samarbeidsavtale med et større bibliotek som benytter BIBSYS Biblioteksystem. Fadderbibliotek vil veilede og støtte biblioteket i bruken av systemet.

Følgende vilkår må være oppfylt for deltakelse i BIBSYS Biblioteksystemkonsortium

  • bibliotekets samling må være et positivt tilskudd til fellesskapet
  • biblioteket må være villig til å stille sine samlinger til rådighet
  • biblioteket må ha tilstrekkelig faglig kompetanse til å registrere bibliografiske data
  • har biblioteket fire årsverk eller mindre, må det inngås en samarbeidsavtale med et større bibliotek som benytter BIBSYS Biblioteksystem