Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Henvendelse om deltakelse i BIBSYS-konsortiet

Inntak av nye institusjoner vil tidligst skje i løpet av 2019. For mer informasjon om deltakelse, fyll ut skjema nedenfor, og vi tar kontakt. Eller kontakt support@bibsys.no.

Følgende vilkår må være oppfylt for deltakelse i BIBSYS-konsortiet

  • bibliotekets samling må være et positivt tilskudd til fellesskapet
  • biblioteket må være villig til å stille sine samlinger til rådighet
  • biblioteket må ha tilstrekkelig faglig kompetanse til å registrere bibliografiske data
  • har biblioteket fire årsverk eller mindre, må det inngås en samarbeidsavtale med et større bibliotek som benytter Alma

Deltakelse i BIBSYS-konsortiet

Hvis biblioteket har fire årsverk eller mindre må det inngås en samarbeidsavtale med et større bibliotek som benytter Alma. Fadderbibliotek vil veilede og støtte biblioteket i bruken av systemet.