Arbeidsgruppen for Fulfillment

Mandat for arbeidsgruppen

For de ulike områdene innen fulfillment skal arbeidsgruppen

  • utarbeide anbefalinger for beste praksis for arbeidsflyt, inkludert utarbeidelse av veiledninger
  • utarbeide anbefalinger for konfigurering
  • utarbeide anbefalinger for oppsett og kjøring av ulike jobber
  • utarbeide aktuelle Analytics-rapporter
  • vurdere behov for kurs /workshop
  • følge med på Release Notes
  • bidra sammen med BIBSYS for å følge opp diskusjonsforum innen arbeidsgruppens fagområde

Årsplan for arbeidsgruppen

Medlemmer:

Anita Ellerås (leder), Unit
Lise Lotte Melkild, Nasjonalbiblioteket
Ellen Solvik, Universitetsbiblioteket Bergen
Magnus Carlström, Universitetsbiblioteket Oslo
Eirik Endal, OsloMet - storbyuniversitetet
Ida Bjørkavåg, Høgskolen i Innlandet
Cathrine Fjeldstad, Universitetssenteret på Svalbard
Anne Karine Sandberg, Arkitektur- og designhøgskolen Oslo

Kontakt:

Har du spørsmål eller synspunkter til arbeidsgruppa kan du skrive til [email protected].