Arbeidsgruppen for akkvisisjon

Mandat for arbeidsgruppen

  • Gi råd og veiledning, bistå bibliotekene i å utnytte modulen, og gjøre ting enklere.
  • Utforme felles retningslinjer for bibliotekene («beste praksis»).
  • Holde seg oppdatert på nyheter i Release notes, og identifisere endringer som er relevante for konsortiet og informere om disse. Følge opp i tilfeller hvor det kommer ny funksjonalitet i biblioteksystemet som kan forbedre akkvisisjonsprosessen.
  • Bidra til erfaringsutveksling i konsortiet ved å fange opp og spre informasjon om gode ideer, prosjekter, osv.
  • Foreslå endringer og forbedringsforslag overfor leverandør av biblioteksystemet som kan forenkle, og samtidig bidra til utvikling og at man tar i bruk nye funksjoner.
  • Fremme dialog med leverandører mht. tjenester og integrasjoner.
  • Utnytte infrastrukturen i biblioteksystemet, med blikk på leverandørregisteret og arbeid med lisenser.
  • Optimal utnyttelse PDA-/DDA-funksjonaliteten.
  • Jobbe med samhandling/flyt mellom faktura og ordre.
  • Jobbe med effektiv utnyttelse av Analytics.

Årsplan for arbeidsgruppen

Medlemmer:

Ingrid Mogset (leder), Unit
Ragnhild Vingsand, Høgskolen på Vestlandet
Camilla Pellegrini Meling, Politihøgskolen
Maria Askheimer, UiT Norges Arktiske Universitet
Ida Zaborowski, Universitetsbiblioteket Oslo
Ulla Nørgaard Oulie, Handelshøyskolen BI
Malin Prytz, Nasjonalbiblioteket
Inger Line Mæland, Universitetsbiblioteket Bergen

Kontakt:

Har du spørsmål eller synspunkter til arbeidsgruppa kan du skrive til [email protected].