BIBSYS-konsortiet

BIBSYS-konsortiet består av 82 norske fag- og forskningsbibliotek fra blant annet UH-sektoren og instituttsektoren. Formålet med konsortiet er å samarbeide om en felles bibliotekkatalog. Units oppgave er å sikre at BIBSYS-konsortiet får gode og kostnadseffektive bibliotektjenester levert gjennom tjenestene Alma og Oria og andre biblioteksrelaterte tjenester. Tjenester Unit leverer og utvikler er et felleseie for de institusjoner som deltar i konsortiet.

BrukermedvirkningBli deltaker Oversikt over
deltakere