Biblioteksystemkonsortiet

Biblioteksystemkonsortiet består av 82 norske fag- og forskningsbibliotek fra blant annet UH-sektoren og instituttsektoren. Formålet med konsortiet er å samarbeide om en felles bibliotekkatalog. BIBSYS' oppgave er å sikre at biblioteksystemkonsortiet får gode og kostnadseffektive bibliotektjenester levert gjennom tjenestene Alma og Oria og andre biblioteksrelaterte tjenester. Tjenester BIBSYS leverer og utvikler er et felleseie for de institusjoner som deltar i konsortiet.

BrukermedvirkningBli deltaker Oversikt over
deltakere