Planlagte og gjennomførte sammenslåinger

Sammenslåinger i 2018

Fra 20. mai er Høyskolen Diakonova og VID sammenslått.

Fire perioder med sammenslåinger ble planlagt og gjennomført i 2017

I den første perioden, fra 1. mars til 30. mars, ble sammenlåinger for VID vitenskapelige høyskole og NIBIO Norsk Institutt for bioøkonomi gjennomført.

I perioden 20. juni til 13. august ble Høgskolen Hedmark og Høgskolen i Lillehammer slått sammen til Høgskolen i Innlandet.
Samtidig ble Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane slått sammen til Høgskulen på Vestlandet.

18. mai - 18. august ble Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen sammenslått.

20. oktober til 26. november ble SINTEF Biblioteket i Forskningsveien 1, SINTEF Byggforsk og SINTEF Energi slått sammen til SINTEF.
I samme tidsrom ble Folkehelseinstituttet og Statens institutt for rusmiddelforskning slått sammen til FHI Rusfagsbiblioteket.