Import av låntakerdata

BIBSYS tilbyr tjenester for import av låntakere. Dette omfatter studenter og ansatte som lånere i Alma og brukere av Oria.

Ved daglig import overføres data inntil sju ganger per uke. Hvis en post endres i institusjonens register blir den overført til BIBSYS låntakerregister neste natt. Alle importerte personer blir til users av type external i Alma.
Postene kan oppdateres i Alma, men endringer kan bli overskrevet ved neste import.

Nytt importprogram er under utvikling som vil gjøre det mulig å beskytte enkelte felter i Alma mot oppdatering. Dette kommer i løpet av 2017.

Data for import mottas i form av enkle tekstfiler. Disse skal ha et format i følge standard importformat for låntakerdata.

I løpet av 2017 vil dette formatet bli supplert og erstattet av et rikere filformat (xml-fil) som gjør det mulig å levere detaljerte låntakerdata fullt ut tilpasset behovet i Alma.