Aktivering og vedlikehold av e-ressurser fra CERES og Helsebiblioteket

Hvis din institusjon går ut av en avtale eller knytter seg til en ny konsortieavtale, må dette oppdateres i Alma. Hver institusjon har selv ansvar for å aktivere og vedlikeholde sine konsortiepakker, og sørge for at riktig pakke er aktivert i Alma slik at de blir tilgjengelige for sluttbrukere via Oria.

Fra 2017 kan BIBSYS tilby aktivering og vedlikehold av konsortieavtaler fra CERES og Helsebiblioteket som en bestillingstjeneste. Dette innebærer at BIBSYS aktiverer din institusjon's pakker som er en del av konsortieavtaler med CERES og/eller Helsebiblioteket, og sørger for vedlikehold av pakkene ut i fra de opplysninger som oppgis i Alma via Community Zone Updates Task List. BIBSYS sjekker om det er behov for vedlikehold en gang i måneden.

Tjenesten kan bestilles her