Alma - biblioteksystem

Alma er et moderne biblioteksystem som inneholder alle funksjoner som trengs for å drifte et bibliotek. Det er et innholdsrikt system med mange muligheter innen konfigurasjon og tilpasning av arbeidsflyt. Alma er et internasjonalt standardprodukt som utvikles av Ex Libris.

Alma er en tjeneste som BIBSYS leverer til Biblioteksystemkonsortiet. Som et supplement til Alma tilbyr BIBSYS støttetjenester som brukerstøtte, veiledninger og konfigurasjonsstøtte samt utvikling av nasjonale tilpasninger for hele konsortiet generelt og Nasjonalbiblioteket spesielt.

Alma benyttes av ca 90 norske fag- og forskningsbibliotek, og er tett knyttet til søketjenesten Oria som er et verktøy for studentene og forskerne.

Biblioteksystem- konsortietBestillingstjenester Hjelp