Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Alma - biblioteksystem

Alma er et moderne biblioteksystem som inneholder alle funksjoner som trengs for å drifte et bibliotek. Det er et innholdsrikt system med mange muligheter innen konfigurasjon og tilpasning av arbeidsflyt. Alma er et internasjonalt standardprodukt som utvikles av Ex Libris.

Alma er en tjeneste som Unit leverer til BIBSYS-konsortiet. Som et supplement til Alma tilbyr Unit støttetjenester som brukerstøtte, veiledninger og konfigurasjonsstøtte samt utvikling av nasjonale tilpasninger for hele konsortiet generelt og Nasjonalbiblioteket spesielt.

Alma benyttes av ca 80 norske fag- og forskningsbibliotek, og er tett knyttet til søketjenesten Oria som er et verktøy for studentene og forskerne.

BIBSYS-konsortietBestillingstjenester Hjelp