Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Våre tjenester

Alma - biblioteksystem

Alma er et moderne biblioteksystem som inneholder alle funksjoner som trengs for å drifte et bibliotek. Det er et innholdsrikt system med mange muligheter innen konfigurasjon og tilpasning av arbeidsflyt.

Oria - søketjeneste

Søketjenesten Oria gir en enhetlig tilgang til materiale som bøker, elektroniske bøker, tidsskrifter, elektroniske tidsskrifter, dokumenter, artikler, musikk og filmer.

Brage - åpent institusjonsarkiv

BIBSYS Brage gjør det enkelt å publisere og formidle din institusjons forsknings- og studentarbeider i et åpent institusjonsarkiv.

DOI - gjør forskningen synlig

Kunnskapsdepartementet har gitt BIBSYS rollen som nasjonal tilbyder av persistente identifikatorer. Som medlem av DataCite kan BIBSYS utstede DOI-er i Norge.

DLR - Digitale Læringsressurser

BIBSYS DLR – er en skybasert tjeneste for digitale læringsressurser som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner.

MOOC-plattformer og -portal

BIBSYS har laget portalen mooc.no for å gi en samlet oversikt over alle norske MOOCs, uavhengig av hvilken plattform de benytter.

BIRD-lagre og dele forskningsdata

BIRD er en enkel tjeneste som kan brukes til lagring av forskningsdata gjennom hele forskningsprosessen.
Det er mulig å ha tilgangskontroll på data, og du kan selv velge når data skal gjøres åpent tilgjengelig.

Tjenester for forskningsdata

Med forskningsdata menes her data som brukes som grunnlag for forskningen. FAIR-prinsippet står sentralt i våre tjenester for forskningsdata – data skal være Findable, Accessible, Interoperable og Reusable.

Leganto-pensumlistesystem

Leganto er et moderne pensumlistesystem som utvikles av Ex Libris, og er en tjeneste som BIBSYS leverer til Universitets- og høgskolesektoren.

Tjenester for utdanning

BIBSYS støtter digitaliseringen av høyere utdanning med tjenester for lagring som tilrettelegger for gjenfinning, deling og sitering.