Passordbeskyttede tidsskrifter i Alma

Hvert enkelt bibliotek må klargjøre passordbeskyttede tidsskrifter i Alma. Løsningen for passordbeskyttede tidsskrifter i SFX var tidligere stort sett basert på en veiledning laget av BIBSYS og som finnes i BIBSYS Cloud. Den gikk ut på at man la inn en IP-begrensing i Local threshold på hver enkelt tittel og opplysning om brukernavn og passord i General note. IP-begrensningene avgjorde om brukeren fikk tilgang til brukernavn og passord.
Det finnes en del variasjoner i hvordan dette har blitt løst og enkelte bibliotek laget en egen løsning der de samlet alle sine passordbeskyttede tidsskrifter i en egen lokal pakke.
Alle disse dataene blir migrert over til Alma hvor framtidig vedlikehold skal skje.

Migrering
 • IP-adresser fra Local threshold migreres ikke
 • Opplysning om brukernavn/passord fra «General note» og «Authentication note» migreres til «Internal description». De kan ikke migreres til «Authentication note» så lenge gruppebeskyttelse ikke er på plass. Konsekvens: Brukernavn og passord som sluttbruker trenger for å logge inn på ressursen, blir ikke vist for brukeren i Oria. Bare de som vet/husker brukernavn og passord vil komme inn.
Etterarbeid
 • BIBSYS har opprettet en egen gruppe for alle institusjoner med navnet PASSORD_GRUPPE. Gruppen består av alle campuser ved institusjonen.
 • Hver tittel må få tilordnet PASSORD_GRUPPE via fanen Group Settings (IP-begresningene vil fungere)
 • Brukernavn og passord må flyttes manuelt fra «Internal description» til «Authentication note»
 • Brukere som er pålogget vil få se brukernavn og passord i Oria
 • For å gi tilgang til brukere på IP-området uten pålogging må IP-adresser være registrert på campusnivå i Alma
 • For bibliotek som har opprettet en egen pakke for sine passordtidsskrifter bør det være nok å tilordne PASSORD_GRUPPE på pakkenivå og registrere brukernavn og passord i Authentication note for hver tittel.
Fremtidig praksis i Alma
 • Hver ny passordbeskyttet tittel må få tilordnet PASSORD_GRUPPE
 • Brukernavn og passord registreres i Authentication note på hver tittel
ELLER
 • Det opprettes en egen lokal pakke som får tilordnet PASSORD_GRUPPE
 • Brukernavn og passord registreres i Authentication note for hver tittel

Det tas forbehold om denne siste fremgangsmåten da den ikke har latt seg teste før systemskiftet.
Vi har tatt ut lister fra bibliotekbasen og SFX over passordbeskyttede titler for de enkelte bibliotek til hjelp ved klargjøringen i Alma. Vær oppmerksomme på at det kan være titler på disse listene som institusjonen ikke skal ha tilgang til lenger. Listene vil bli sendt på mail til de personene som er registrert som kontaktpersoner for e-ressurser ved institusjonene.

Postet i Nytt biblioteksystem