Påmeldingen til BIBSYS-konferansen er igang

Du kan nå melde deg på BIBSYS-konferansen 11.-12.mars 2014 på Clarion Hotel & Congress Trondheim.

På vår nye nettside www.bibsyskonferansen.no kan du lese mer om programmet og melde deg deg på som deltaker på konferansen.

Årets tema er Åpent akademia - hva gjør vi?

Samfunnet er i endring og dette får store konsekvenser for forskning, utdanning og akademia som bransje. Hvordan skal universiteter, høyskoler og instittuttsektoren møte disse utfordringene i tiden fremover? Og hva blir bibliotekarenes rolle?

Meld deg på her!

Domkirken

Foto: www.trondheim.no

BIBSYS brukermøte har endret innhold og karakter over noen år fra å hovedsaklig være relatert til biblioteksystemet til å være en arena for formidling av kompetanse på områder knyttet opp mot vår visjon om å gjøre kunnskap tilgjengelig. Som en konsekvens av dette vil arrangementet fra 2014 hete BIBSYS-konferansen. Fra 2014 vil konferansen være en årlig møteplass for aktører innen forskning og utdanning, og da særlig institusjonene.

Velkommen til Trondheim i mars!

Postet i Nyheter, Pressemeldinger