Oria instanser

Hver enkelt institutsjon har sin egen instans av Oria. Bruk lenkene under for å gå til en bestemt institusjons versjon av Oria.

Institusjon Lenke
Akershus universitetssykehus HF ahus.oria.no
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo aho.oria.no
Atlantis Medisinske Høgskole amh.oria.no
Bergen ressurssenter brc.oria.no
BIBSYS bibsys.oria.no
Departementenes Servicesenter depss.oria.no
Det Norske Nobelinstitutt nobel.oria.no
Det teologiske Menighetsfakultet mf.oria.no
Dronning Mauds Minne Høgskole dmmh.oria.no
Erfaringskompetanse innen psykisk helse erfkomp.oria.no
Fiskeri- og kystdepartementet fidep.oria.no
Fiskeridirektoratet fiskdir.oria.no
Forsvarets forskningsinstitutt ffi.oria.no
Forsvarets høgskole fhs.oria.no
Glomdalsmuseet glomdal.oria.no
Høgskolen i Ålesund hal.oria.no
Høgskolen i Østfold hio.oria.no
Høgskolen i Bergen hib.oria.no
Høgskolen i Buskerud hibu.oria.no
Høgskolen i Finnmark hif.oria.no
Høgskolen i Gjøvik hig.oria.no
Høgskolen i Harstad hih.oria.no
Høgskolen i Hedmark hh.oria.no
Høgskolen i Lillehammer hil.oria.no
Høgskolen i Molde him.oria.no
Høgskolen i Narvik hin.oria.no
Høgskolen i Nesna hinesna.oria.no
Høgskolen i Nord-Trøndelag hint.oria.no
OsloMet hioa.oria.no
Høgskolen i Sør-Trøndelag hist.oria.no
Høgskolen i Telemark hit.oria.no
Høgskolen i Vestfold hive.oria.no
Høgskolen Stord/Haugesund hsh.oria.no
Høgskulen i Sogn og Fjordane hsf.oria.no
Høgskulen i Volda hvo.oria.no
Høyskolebiblioteket ved Campus Kristiania mh.oria.no
Høyskolen Diakonova diakonhs.oria.no
Handelshøyskolen BI bi.oria.no
Helse Fonna HF fonna.oria.no
Helse Møre og Romsdal HF moldesyk.oria.no
Helsedirektoratet shdir.oria.no
HL senteret grande.oria.no
Husbanken husbank.oria.no
Institutt for energiteknikk ife.oria.no
Jernbaneverket jbv.oria.no
Justis- og beredskapsdepartementet jusdep.oria.no
Konkurransetilsynet kt.oria.no
Kriminalomsorgens utdanningssenter krus.oria.no
Lovisenberg diakonale høgskole lovishs.oria.no
Maihaugens bibliotek maihaug.oria.no
Museum Stavanger stavmus.oria.no
Nasjonalbiblioteket nb.oria.no
Nasjonalt folkehelseinstitutt folkhels.oria.no
NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi nisk.oria.no
NIFU Biblioteket nifu.oria.no
NILU - Norsk institutt for luftforskning nilu.oria.no
NINA nina_dn.oria.no
NLA Høgskolen nla.oria.no
NOFIMA A/S nofima.oria.no
Norges Bank nbank.oria.no
Norges Forskningsråd nfr.oria.no
Norges Handelshøyskole nhh.oria.no
Norges idrettshøgskole nih.oria.no
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole nith.oria.no
Norges veterinærhøgskole nvh.oria.no
Norsk Folkemuseum folkemus.oria.no
Norsk institutt for vannforskning niva.oria.no
Norsk Oljemuseum nom.oria.no
Norsk Polarinstitutt npolar.oria.no
Norsk skogfinsk museum skofimus.oria.no
Norsk Teknisk Museum teknmus.oria.no
Norsk Treteknisk Institutt tretekn.oria.no
NTNU Universitetsbiblioteket ntnu.oria.no
Nynorsk kultursentrum aasentun.oria.no
Oslo universitetssykehus ous.oria.no
Politihøgskolen politihs.oria.no
Regionsenter for barn og unges psykiske helse rbup_os.oria.no
Riksantikvaren riksant.oria.no
Sámedikki girjerádju/Sametingets bibliotek sambib.oria.no
Sámi allaskuvla/Sámi University College samall.oria.no
Sørlandet sykehus HF sshf.oria.no
SINTEF Biblioteket Fvn 1 sintef.oria.no
SINTEF Byggforsk nbi.oria.no
SINTEF Energi AS sintef_e.oria.no
Statens institutt for forbruksforskning SIFO forbruk.oria.no
Statens institutt for rusmiddelforskning sirus.oria.no
Statistisk sentralbyrå ssb.oria.no
Statped bibliotek bredk.oria.no
Stavanger Universitetssjukehus rogasjuk.oria.no
Sykehuset Østfold HF ostfsyk.oria.no
Sykehuset Telemark HF telsyk.oria.no
Universitetsbibl. for miljø- og biovitenskap umb.oria.no
Universitetsbiblioteket i Agder uia.oria.no
Universitetsbiblioteket i Bergen uib.oria.no
Universitetsbiblioteket i Nordland uin.oria.no
Universitetsbiblioteket i Oslo uio.oria.no
Universitetsbiblioteket i Stavanger uis.oria.no
Universitetsbiblioteket i Tromsø uit.oria.no
Universitetssenteret på Svalbard AS unis.oria.no
Vea - Statens fagskole vea.oria.no
Vegdirektoratet vegdir.oria.no
Vestre Viken HF - Bærum sykehus sabhf.oria.no
Vestre Viken HF - Drammen sykehus busksyk.oria.no
VID vitenskapelige høgskole diakon.oria.no
Westerdals Høyskole wsoc.oria.no