Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Januar 2019 fikk direktoratet nye nettsider. Besøk www.unit.no for mer informasjon.

Oppdatert fjernlånsveiledning Oria

Fjernlån fra BIBSYS-bibliotek til bibliotek utenfor Biblioteksystemkonsortiet via Oria kan bestilles fra nb.oria.no. Søk i fanen "Alle bibliotek". Det er ikke lenger nødvendig å logge på den Oria-instansen som det skal bestilles fra.

På grunn av en IP-gjenkjenningsproblematikk så er det ikke alle som får bestillingsmuligheter ved å bestille direkte fra oria.no. Gå da til nb.oria.no og søk i fanen "Alle bibliotek".
Ellers samme fremgangsmåte som beskrevet i veiledningen. Søk opp dokumentet, bruk lenken for å se hvem som har dokumentet og velg hvem du vil bestille fra.

Det vil også bli lettere å se beholdning for trykte tidsskrift for hvert enkelt bibliotek og det er ikke nødvendig å skifte instans for å finne ut hvilken beholdning de har. Beholdning på elektroniske tidsskrift blir fortsatt ikke vist. Informasjon og oppdatert veiledning for fjernlån via Oria finner dere på denne nettsiden.

Det arbeides fortsatt med den nye fjernlånsprotokollen NCIP og muligheten for å kunne bestille fra Oria slik at dette kommer inn som en bestilling i Alma og i det lokale biblioteksystemet. Mer informasjon kommer når dette er på plass.

Postet i Uncategorized