Kven er vi?

BIBSYS har i dag 36 tilsette, og forvalter flere ulike tjenester for universitets- og høgskulesektoren, Nasjonalbiblioteket og andre forsknings- og forvaltningsinstitusjonar. Desse tjenestene er bibliotekfaglege fellessystem, digitale læringsressursar, informasjonsforvaltning og forskningsdata.

Sjå oversikt over våre tilsette her.

Leiinga i BIBSYS