Om BIBSYS

Kontakt

BIBSYS Administrasjon
Telefon: 958 24 000
E-post: [email protected]
Adresse: Teknobyen Innovasjonssenter, Abelsgate 5, 4. etasje
Postadresse: 7491 TRONDHEIM

Kva gjer vi?

Vi skaffar, utviklar og driv fellessystem for utdanning- og forskningssektoren. Arbeidet vårt skal bidra til auka samarbeids- og integrasjonsløysingar mellom institusjonane utdanning- og forskningssektoren.

Kven er vi?

BIBSYS har i dag 35 tilsette, og forvalter flere ulike tjenester for universitets- og høgskulesektoren, Nasjonalbiblioteket og andre forsknings- og forvaltningsinstitusjonar. Desse tjenestene er bibliotekfaglege fellessystem, digitale læringsressursar, informasjonsforvaltning og forskningsdata.

Årsrapportar

Årsrapportar for BIBSYS

Tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet

Tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet