Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Nytt Discovery-verktøy

BIBSYS skal anskaffe et «discovery»-verktøy. Hva er egentlig et discovery-verktøy, og hva vil det bety for biblioteket og brukerne?

I dag finner brukerne ofte informasjon via Google. I tillegg tilbys søk i BIBSYS Ask, det finnes A-Z inngang til databaser og tidsskrift, egen søkeboks for søk i institusjonelt arkiv og en annen boks for artikkelsøk. Mange nyttige ressurser for sluttbrukere på alle nivå, men problemet er at brukerne på forhånd må bestemme seg for hvilken boks de skal søke i: ønsker jeg artikkel eller e-bok, eller bør jeg søke direkte i en fagdatabase? Målet med et discovery-verktøy er å forene alle informasjonskildene til én søkekilde, én inngang til ressursene. Et discovery-verktøy har også tilgang til en lenketjener, slik at elektroniske ressurser blir direkte tilgjengelige.

Nøkkelen til en enhetlig og rask inngang til ressursene ligger i at det bygges en sentralindeks. Et discovery-verktøy leveres med en enorm sentralindeks med ressurser høstet fra store og små utgivere, tidsskrifteleverandører, Open Access-arkiver m.m. Det er stort fokus på å indeksere så mange ressurser som mulig på fulltekstnivå, slik at vi får bedre søk i dybden. I tillegg kan vi legge til lokale databaser for indeksering, slik at bredden blir stor. Bibliotekkatalogen blir naturligvis også lagt til i indeksen, med sanntidsoppdatering av utlånsstatus. Ved at ressursene høstes og indekseres på forhånd, kan relevansen på trefflisten bli bedre enn ved søking via tradisjonelt samsøk. Man unngår også den sene responstiden eller manglende respons fra noen kilder, som ofte er tilfellet med samsøk.

Et discovery-verktøy vil tilby mange muligheter for avgrensning av søket. Via fasetter kan man avgrense til ønsket språk, år, format, emne, eventuelt kun fulltekst hvis man ønsker det, eller bare fagfellevurderte artikler eller utvalgte kilder osv. Mulighetene for avgrensning via fasetter varierer noe mellom de ulike leverandørene, men er en vesentlig suksessfaktor for et discovery-verktøy. For Biblioteksystemkonsortiet er det også avgjørende at man i tillegg til å søke i hele sentralindeksen har mulighet til å avgrense søk til eget biblioteks ressurser, samt til konsortiets ressurser. Discovery tilbyr også avansert søk med mulighet til å velge søkefelt, bruk av boolske operatorer og lignende.

Mange tenker kanskje på et discovery-verktøy som ‘nok et nytt søkeverktøy’, men er det kanskje mer riktig å kalle det et oppdagelsesverktøy? Det kan fungere som en inngang til ressurser brukeren ikke var klar over fantes, som nå blir indeksert og søkbar fra sentralindeksen. Den enhetlige inngangen til de ulike ressurstyper gjør discovery til en portal til informasjonskildene. Det kan fungere som en peker til videre søk i for eksempel fagdatabaser slik at man kan fortsette søket i databasens originale grensesnitt, hvis ønskelig.
Ikke alle ressurser kan inkluderes i sentralindeksen, fordi leverandøren ikke tillater det, eller at det er tekniske hindringer. Noen databaser vil falle utenfor – og bibliotekene må finne gode løsninger for å tilby disse basene til sine brukere (f.eks. via samsøk). Det er også viktig at relevansalgoritmen er god og til å stole på.

Hva vil bibliotekene oppnå med å innføre et discovery-verktøy? Målet er å få lettere tilgang til ressursene og dermed bedre utnyttelse av alt biblioteket kan tilby. BIBSYS håper og tror dette verktøyet vil bidra til at bibliotekene styrker sin posisjon som tilbyder av kunnskapskilder.

Postet i Nytt biblioteksystem