Nytt brukergrensesnitt i Alma

Ex Libris har i lengre tid kjørt et stort prosjekt for å forbedre brukergrensesnittet i Alma. Hensikten er et mer intuitivt, enklere og penere grensesnitt.

For å ha en god brukermedvirkning ble det opprettet en arbeidsgruppe, Alma UX Customer group, som har deltatt i brukerundersøkelser og gitt løpende tilbakemelding til Ex Libris. Universitetet i Oslo har vært deltaker i denne gruppen og fungerer som en pilotinstitusjon.

Ex Libris har hatt fokus på følgende områder:

  • Det visuelle designet
  • Forenkle navigering
  • Gjenbruk av GUI-element gjennom hele systemet
  • De mest brukte arbeidsflytene
  • Strukturen og layout i skjermbildene
  • Bedre og mer informative meldinger og varslinger

For mer informasjon om prosjektet se Ex Libris sine nettsider
Her ligger det blant annet en videosnutt som gir et godt innblikk i hva som kommer.

Christine Rostgaard og Geir Nordanger fra Universitetet i Oslo hadde en presentasjon av det nye grensesnittet på BIBSYS-konferansen. De understreker at endringene som kommer er gode forbedringer som vil gjøre Alma til et bedre system å bruke i hverdagen.

Tidsplan

Ex Libris starter med å gi tilgang til det nye brukergrensesnittet i sandbox. Dette vil skje allerede i juli-releasen av Alma. Det vil være mulig for en bruker i sandbox å skru av og på det nye grensesnittet.

Hvis alt går etter planen vil produksjonsversjonen av Alma bli oppdatert med nytt grensesnitt i august- eller september-releasen. Hver bruker vil fremdeles ha mulighet til å velge mellom gammel og ny layout.

BIBSYS anbefaler at man tar i bruk det nye så fort som mulig. Planen til Ex Libris legger opp til å fjerne det gamle brukergrensesnittet mot slutten av året.

Se Ex Libris sin egen offisielle plan

Veiledninger

Veiledningene vi har i dag ble i utgangspunktet laget i løpet av 2014 før vi gikk live med Alma. Flere av dem er utdaterte og er modne for en oppdatering. I forbindelse med nytt brukergrensesnitt vil BIBSYS ta en gjennomgang av veiledningene og starte med noe oppdatering. Vi må vurdere hvilke oppdateringer som det er mest hensiktsmessig å gjøre. Det nye brukergrensesnittet gir hver enkelt bruker en større mulighet til personifisering, noe som kan medføre at standard-veiledninger ikke gir samme verdi som før. I løpet av mai/juni vil vi gjøre oss kjent med det nye grensesnittet og deretter vurdere hva som bør gjøres med veiledninger. Universitetet i Oslo har planlagt å lage noen generelle veiledninger som de er villige til å dele med resten av konsortiet.

Postet i Uncategorized