Ny og forbedret versjon av etikettutskrift

I den nye versjonen er det gjort en del endringer i reglene for tekstbryting, og malene for ulike klassifikasjonssystemer er utvidet til også å gi støtte for CR-klassifikasjon. Det er ingen endringer i selve grensesnittet og URL er den samme som før: http://etikett.bibsys.no

Tekstbrytingen følger nå disse reglene:

For en lang linje (type E) gjelder ikke reglene for tekstbryting. Her gjelder det å fortløpende ta med så mange tegn som det er plass til uansett hvilken klassifikasjon det er snakk om og uansett om Location er med eller ikke.

I grensen mellom Location og signatur er det normalt linjeskift (unntak enkeltlinjeetiketter)

Følgende regel gjelder kun Location:

Tekstbryting ved mellomrom og etter skråstrek (/)

Regler for de ulike klassifikasjonssystemene:

Følgende regler gjelder Dewey i denne rekkefølgen:
1. Tekstbryting ved mellomrom og etter punktum (.), skråstrek (/) eller kolon (:)
2. For rene rekker av tall (begynner med tall), tekstbryting før tall nr 4, f.eks 123|456|7

Følgende regel gjelder UDK:
Tekstbryting ved mellomrom og etter kolon eller punktum.

Følgende regel gjelder NLM:
Tekstbryting ved mellomrom og etter punktum nr. 2

Følgende regel gjelder CR:
Tekstbryting ved første mellomrom og så etter skråstrek (/) eller bindestrek (-)

Postet i Nyheter