Leverandør av sluttbrukerverktøy (Discovery and Delivery tool) er valgt

På Brukermøtet den 12. mars kunngjorde BIBSYS at Ex Libris er valgt som leverandør med produktet Primo Discovery and Delivery som nytt sluttbrukerverktøy for Biblioteksystemkonsortiet.

BIBSYS vil komme med mer informasjon så snart kontrakten er signert. For mer informasjon om Primo, viser vi til leverandørens produktsider: http://www.exlibrispublications.com/primo/

Postet i Nytt biblioteksystem