Leganto pensumlistesystem

Leganto er et verktøy for studenter, forelesere og bibliotekarer og sørger for mer helhetlige pensumlister, enklere opprettelse, vedlikehold av pensumlister og enklere tilgang til dokumentene som inngår i pensumlisten. Leganto er tett knyttet til biblioteksystemet Alma, søkesystemet Oria og læringsplattformer, som for eksempel Canvas.

Leganto er en tjeneste som BIBSYS leverer til Universitets- og høgskolesektoren, og organiseres i et samarbeidskonsortium. Leganto tas i bruk av 9 institusjoner og konsortiet ble formelt opprettet på et møte i august. De institusjonene som er med er:

Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Høgskolen i Østfold
Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
Universitet i Agder

Les mer om Leganto pensumlistesystem på våre nettsider.

Alle institusjoner i UH-sektoren kan ta i bruk Leganto. Ta kontakt med BIBSYS for mer informasjon.

Postet i Uncategorized