Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Leganto pensumlistesystem

Leganto er et verktøy for studenter, forelesere og bibliotekarer og sørger for mer helhetlige pensumlister, enklere opprettelse, vedlikehold av pensumlister og enklere tilgang til dokumentene som inngår i pensumlisten. Leganto er tett knyttet til biblioteksystemet Alma, søkesystemet Oria og læringsplattformer, som for eksempel Canvas.

Leganto er en tjeneste som BIBSYS leverer til Universitets- og høgskolesektoren, og organiseres i et samarbeidskonsortium. Leganto tas i bruk av 9 institusjoner og konsortiet ble formelt opprettet på et møte i august. De institusjonene som er med er:

Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Høgskolen i Østfold
Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
Universitet i Agder

Les mer om Leganto pensumlistesystem på våre nettsider.

Alle institusjoner i UH-sektoren kan ta i bruk Leganto. Ta kontakt med BIBSYS for mer informasjon.

Postet i Uncategorized