Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

Fra 1. januar 2018 er BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning.

Virksomheten har ikke fått nytt navn per januar 2018, siden dette koordineres med andre omorganiseringer i Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter.  Inntil operative planer for virksomheten er på plass, vil tjenesteleveranser, oppgaveløsning og informasjon skje gjennom de etablerte kanalene i de virksomhetene som er slått sammen. Det innebærer at omverdenen forholder seg til BIBSYS, CERES og UNINETT som før, inntil videre.

Vedtekter for Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

Den nye virksomheten skal levere et bredt spekter av tjenester til forskning og høyere utdanning og blir viktig for å følge opp regjeringens digitaliseringspolitikk. Virksomheten skal også ha en egen strategisk enhet og mandat til å forvalte felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren.

Alle de tre virksomhetene som slås sammen utfører i dag tjenester og oppgaver på vegne av universiteter og høyskoler, samt helse- og instituttsektoren, blant annet:

  • Studieadministrative systemer og tjenester
  • Samordning av opptak ved universiteter og høyskoler
  • Forskningstjenester og forskningsstøtte
  • Tjenester for digitalt læringsmiljø
  • Innkjøpstjenester og administrative støttesystemer
  • Andre løsninger som gjør kunnskap tilgjengelig og bidrar til digitalisering

Roar Olsen ble i desember 2017 tilsatt som direktør for virksomheten. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i UNINETT.
Virksomheten har hovedkontor i Trondheim, med ansatte både i Trondheim og Oslo.

Den delen av UNINETT AS som leverer IT-infrastruktur fortsetter som et aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.