Informasjons- og kommunikasjonskanaler for Alma

Kanaler som benyttes til informasjon og kommunikasjon for Alma

 1. Epost-lister:
  alma_ansvarlig: epost-liste for lokalt ansvarlige for Alma ved hver institusjon og brukes kun til informasjon mellom de lokalt ansvarlige og BIBSYS.
  For andre saker henviser vi til BIBSYS Brukerstøtte
  biblioteksystem: epost-liste for informasjon om Alma som gjelder alle.
 2. forum.bibsys.no:
  Diskusjoner foregår i forumet. Forumet har emner knyttet til de ulike modulene i Alma. Her kan alle deltakere i konsortiet diskutere tema/funksjoner knyttet til bruk av systemet. BIBSYS kan på lik linje med andre medlemmer delta i diskusjoner i forumet. Spørsmål og saker som diskuteres og ikke blir løst mellom konsortiedeltakerne meldes inn til support.bibsys.no.
  Innlogging til BIBSYS Forum går via Feide.
 3. Support:
  Brukerstøttehenvendelser og spørsmål angående bruk av alle BIBSYS’ tjenester rettes til BIBSYS Brukerstøtte. Innlogging via Feide.
 4. Web:
  Informasjon og dokumentasjon relatert til bibliotektjenestene Alma og Oria ligger på våre nettsider www.bibsys.no.

Dokumentasjon og veiledninger (trinn for trinn) er tilgjengelige på openedx-alma.bibsys.no
og på nettsidene til Ex Libris: http://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma