Hvordan lenke til BIBSYSx

BIBSYSx er et sett med ekstratjenester fra BIBSYS for å hjelpe brukeren med å skaffe seg et dokument som er funnet i en søkeprosess, f.eks. å lokalisere det i et BIBSYS-bibliotek, eller å bestille lån eller kopi fra et BIBSYS-bibliotek

BIBSYSx-tjenesten støtter OpenURL-syntaksen.
Dette dokumentet beskriver hvordan lenking til BIBSYSx skal utføres i praksis, samt hvilke betingelser som må oppfylles av den som lager lenker. Målgruppen er primært tjenesteytere, med nødvendig teknisk kompetanse.

Hvordan lage lenken

En lenke fra en nettside til BIBSYSx skal oppfylle følgende krav:

  1. Lenken skal følge standard HTML lenkemekanismer som bygger på HTTP GET request.
  2. HTTP request-syntaks skal følge standarden OpenURL versjon 1.0
  3. OpenURL Base-URL for BIBSYSx er:
    http://openurl.bibsys.no/openurl

Betingelser for å lenke til BIBSYSx

Alle kan opprette lenker til BIBSYSx under flg betingelser:

  1. Lenken skal oppfylle kravene 1 - 3 i avsnittet 'Hvordan lage lenken'.
  2. Annen bruk av Oria-logo enn den som er nevnt i avsnittet 'Om bruk av ikoner', skal være avtalt med BIBSYS på forhånd. Institusjonen kan fritt bruke egen logo.
  3. Bruk av attributtet ORIGIN-DESCRIPTION skal være avtalt med BIBSYS på forhånd.

Mer om OpenURL-attributtene

Noen av attributtene i OpenURL-syntaksen er kommentert her:

ORIGIN-DESCRIPTION

Dette attributtet skal foreløpig bli ignorert, med mindre noe annet er avtalt med BIBSYS på forhånd.

GLOBAL-IDENTIFIER-ZONE

Innen GLOBAL-IDENTIFIER-ZONE er det i standarden definert 4 forskjellige navnerom (GLOBAL-NAMESPACE). De støttes slik av BIBSYSx:

Navnerom Beskrivelse
doi BIBSYSx vil aksessere det dokumentet som har denne identifikatoren. (doi = Digital Object Identifier)
pmid BIBSYSx vil slå opp i PubMed-databasen og hente metadata derfra. (pmid = PubMed identifikator)
bibcode Ingen støtte. Hvis bare dette attributtet er oppgitt, vil BIBSYSx ikke kunne identifisere dokumentet.
oai Ingen støtte. Hvis bare dette attributtet er oppgitt, vil BIBSYSx ikke kunne identifisere dokumentet.

LOCAL-IDENTIFIER-ZONE

Dette attributtet skal ifølge standarden bare brukes når ORIGIN-DESCRIPTION er oppgitt. BIBSYSx er imidlertid klargjort til å brukes fra BIBSYS' egne tjenester. Det betyr i praksis at data som legges i dette attributtet vil bli tolket som BIBSYS objektid hvis prefix "BIBSYS:" brukes. Inntil videre vil dette skje uavhengig av evt verdier i ORIGIN-DESCRIPTION.

Eksempel: http://openurl.bibsys.no/openurl?pid=BIBSYS:93125759x&sid=BIBSYS:BS