Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Januar 2019 fikk direktoratet nye nettsider. Besøk www.unit.no for mer informasjon.

Nettsted for katalogisering i Alma

Katalogisering

Vi har opprettet et nettsted der du finner hjelpemidler til katalogisering i Alma

«BIBSYS-vedtak og –avvik» er ikke helt borte, men det heter ikke lenger «vedtak og avvik», men «regeltolkinger».
Mye av det vi hadde som vedtak og avvik i det gamle systemet har vi fjernet, delvis fordi det er foreldet, delvis fordi det ikke er relevant i det nye systemet.
Det finnes fortsatt noen avvik til katalogiseringsreglene. Disse er merket som «avvik». Det som ikke er merket som avvik er ment som nærmere forklaringer til hvordan katalogiseringsreglene kan forstås, eller hvordan vi anbefaler at de brukes i BIBSYS-konsortiet.

Vi vil lage en forkortet norsk versjon av MARC 21 som skal være til hjelp for å forstå og bruke dette formatet. Det som kommer her er ingen «avvik» til MARC 21, men en oversettelse med forklaringer eller anbefalinger på norsk.
Det vi har kalt «Bibliografisk registrering» er ment som en førstehjelp til registrering av en del materialtyper. Her finnes veiledninger som forklarer noe av det som er spesielt for materialtypen sammen med eksempler og forklaring til maler i Alma for de materialtypene vi har laget maler til.

Alt er ikke er på plass enda, men vi mener det er riktig at dere får anledning til å begynne å gjøre dere kjent med dette hjelpemidlet allerede nå. Dere vil se etter hvert at flere ting kommer til.

Her finner du nettstedet med katalogiseringsreglene