Nye Oria og Internet Explorer

Basert på erfaring fra de institusjonene som har tatt i bruk det nye
grensesnittet ser vi at Internet Explorer har funksjonsmessige og
ytelsesmessige utfordringer med den teknologien som det nye
grensesnittet er bygget på.

Rådgivende gruppe besluttet på sitt møte 28/02 2018 at de, basert på innspill fra BIBSYS og Arbeidsgruppen, «stiller seg bak beslutningen om at KDTO AVD. BIBSYS for Oria avslutter å tilby brukerstøtte på saker knyttet til Internett Explorer, med unntak av kritiske feil i kommunikasjonen med biblioteksystemet og/eller lenketjener.»