Sjekkliste for nye Oria

For å ta i bruk det nye grensesnittet for Oria er det flere ting man må huske på. Bruk denne sjekklisten i forbindelse med overgangen. Noen endringer vil bli gjort av BIBSYS, mens andre må institusjonen selv gjennomføre. Det som må utføres av institusjonen er merket med fet skrift, men vi hjelper til ved behov.

ENDRINGER SOM MÅ UTFØRES:

1) Gjøre ønskede endringer i nytt grensesnitt (farger, hovedmeny, osv).
2) Ta kontakt med oss, for å avtale tidspunkt for overgangen.

På avtalt dag/tidspunkt:

3) Foreta switch i back-office (BIBSYS)
4) Endre kobling av stilark for alma-mashup (BIBSYS)
5) Endre søkeboks, ved hjelp av en ny søkeboksgenerator
Vi anbefaler å gjøre dette så fort som mulig, da norske bokstaver ikke blir vist korrekt i nytt GUI når man bruker den gamle søkeboksen
6) Teste bestillinger fra nytt grensesnitt
7) Sjekke redirect fra Google Scholar
8) Endre re-dirigering av kortform: xxx.oria.no (BIBSYS)
9) Legge ut en melding om at dere har skiftet til nytt grensesnitt i gammelt grensesnitt (se veiledning her)

OBS: om Internet Explorer er hovednettleseren ved din institusjon anbefaler vi at dere avventer med å gå over til nytt grensesnitt inntil en alternativ nettleser er tilgjengelig.
Grunnen til det er at vi ser at det er utfordringer med bruk av Internet Explorer, og at denne ytelsesmessig og funksjonsmessig ikke er på høyde med de andre nettleserne.